In dit dossier lees je alles over de herindeling in Groningen. Over de supergemeente, de havengemeente, alle politieke ontwikkelingen en het laatste nieuws.


Hoe groot moet onze gemeente eigenlijk zijn als we voorzieningen voor burgers op peil willen houden. Moeten we fuseren met buurgemeenten? En zo ja, met wie dan? Of komen we er met samenwerken ook wel? Dat zijn vragen waar Groninger gemeenten momenteel mee worstelen. 

De gemeenten voeren de herindeling uit

De provincie Groningen wilde het aantal Groninger gemeenten in eerste instantie terugdringen van 23 naar 6, of 7. Maar onder het motto ‘je kunt iemand niet dwingen gelukkig te worden’, laat het nieuwe provinciebestuur het initiatief voor een herindeling bij gemeenten zelf. Gemeenten moeten dus zelf inschatten of ze groot en sterk genoeg zijn om hun wettelijke taken goed uit te kunnen voeren.  

Havengemeente of supergemeente in Groningen?

In het Noorden van de provincie wordt gesproken over vorming van de supergemeente ‘Van Lauwerszee tot Dollard Tou’. In dit concept gaan Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum, Bedum, De Marne en Winsum op in één gemeente. Een variant op dit concept is de ‘havengemeente’: Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum en de Marne. De overblijvende gemeenten Winsum, Bedum en Ten Boer zouden van samen kunnen gaan. 

In het komende jaar tekenen de nieuwe contouren van de gemeenten zich af. Wordt het samenwerken of toch fuseren? In dit dossier houden we de ontwikkelingen van de herindeling bij.

De laatste berichten over herindeling in Groningen: