Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO)

RTV Noord werkt op basis van een publieke zendmachtiging, verstrekt door het Commissariaat voor de Media, op voordracht van de provincie Groningen. De programmering is onderworpen aan regels die in de Mediawet en het Mediabesluit zijn opgenomen.

Onderdeel daarvan is het bestaan van een zgn. programmabeleidbepalend orgaan (PBO), dat het media-aanbod van de omroep bepaalt en evalueert aan de hand van de missie en de taken van de regionale omroep. De samenstelling van dat PBO moet een afspiegeling van de regionale samenleving zijn. De leden ervan worden op voordracht van de hoofdredacteur door de directeur-bestuurder benoemd.

Bij RTV Noord heet het PBO Programmaraad.

De leden van de Programmaraad van RTV Noord zijn (per juni 2012):

mevr. H.J. de Boer-Lodewijks (NLTO)

mevr. G.N. Klaassen (Kunst en Cultuur)

dhr. H. Bouma (Sector Onderwijs)

dhr. A. Rodenboog (Levensbeschouwelijke organisaties)

mevr. H. Kramer (VNO/NCW Noord)

dhr. E. de Jonge (Groninger Cultuur)

dhr. R. de Waard (Het Huis voor de Sport)

dhr. R. Knook (FNV/ CNV Regiowerk Noord)

dhr. D. Nijdam (Recreatie en Toerisme)

mevr. C Abdoelsaboer (Minderheden)

Heeft u vragen hierover? Stuur dan een mail naar pbo@rtvnoord.nl.

Klik hier voor informatie over de Raad van Toezicht
Deel dit artikel:

Recent nieuws