Beter Weters Politiek: Hoe nu verder met het Akkoord van Westerlee?

De gemeenteraad van Stadskanaal heeft de stekker uit het Akkoord van Westerlee getrokken. Gebiedsregisseur Bert Middel reageerde woedend: er lijkt een impasse te zijn ontstaan. Maar de SW-bedrijven Synergon en Wedeka hebben de miljoenen van Klijnsma wel nodig. Beter Weters, hoe nu verder?

Knoalster burgemeester aan zet
De burgemeester van de grootste Oost-Groninger gemeente Stadskanaal moet het initiatief nemen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) nadrukkelijk, publiekelijk vragen of ze werkelijk van plan is voor 17 maart, wanneer de verkiezingen zijn, de toegezegde miljoenen voor Oost-Groningen alsnog in te trekken. Dit indien de grote werkvoorzieningsschappen Wedeka en Synergon niet bestuurlijk samengaan. Haar PvdA heeft immers voor de Kamerverkiezingen elke kiezer nodig. Men weet ook: mensen naar niet-gesubsidieerde arbeid leiden, is zeer moeilijk. Daarom lof ook voor het succesvollere, zelfstandige Wedeka.

Niet slim van Middel
De kwaliteit van een grootschaliger aanpak wordt nogal betwijfeld. Ook door medezeggenschapsraden en gemeenteraden, zoals de raad van Stadskanaal. Daarom is het dan ook niet verstandig dat de benoemde gebiedsregisseur Bert Middel (PvdA) de kritische gemeenteraad van Stadskanaal direct al beticht van 'bestuurlijke onwil, onmacht en onvermogen'. Polariserend. Jammer!

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Failliet akkoord
Het akkoord is failliet omdat het teveel vraagt van de huidige bestuurlijke structuur. Er wordt momenteel samengewerkt in Oost-Groningen op arbeidsmarktbeleid. Het akkoord bouwde daarop voort met extra samenwerkingsconstructies.

Herindeling als uitkomst?
Dat kan nuttig zijn, maar het wordt blijkbaar bestuurlijk te ingewikkeld. Verdergaande stappen zijn nodig, maar zijn alleen mogelijk wanneer de bestuurlijke schaal daarbij wordt aangepast. Kortom: hoogste tijd voor de volgende fase van de gemeentelijke herindeling.

Willem Smink is bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...

Eigen gelijk voorop
Het Akkoord van Westerlee sneuvelde omdat sommige betrokken gemeentebestuurders beslist gelijk wilden krijgen, en niet bereid waren over de heg van de eigen (voor)oordelen heen te kijken: ík weet hoe het moet, en ík heb gelijk!

Visie en daadkracht nodig
Oost-Groningen roept echter niet om eigen gelijk, maar om een gezamenlijke visie en daadkracht. Werkgelegenheid is geen lokaal probleem, maar een regionaal probleem: van álle gemeenten samen. Als het zo moeilijk is om Wedeka en Synergon ineen te schuiven, laat ze dan gewoon beide nog een poosje bestaan en richt intussen een nieuw, modern bedrijf op. En kijk voor oplossingen ook over de grens: in Duitsland is veel werk. Praktische belemmeringen? Die kunnen worden opgelost. De staatssecretaris zal dat zeker willen (onder)steunen!

Fokke Fennema is predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...

Eigen verantwoordelijkheid
Dat er een oplossing moet komen voor de problematiek van de werkgelegenheid in Oost-Groningen zal voor iedereen duidelijk zijn. Ook de sociale werkvoorziening verdient het om ondersteund te worden. Vanuit Den Haag worden middelen beschikbaar gesteld, maar iedere gemeente heeft ook een eigen verantwoordelijkheid.

Geen einde Akkoord?
Ik kan me niet voorstellen dat de raad van Stadskanaal willens en wetens het risico wil lopen geen steun te krijgen. Men zal zich er zeker bij andere overheden van hebben vergewist dat de mitsen en maren niet het einde van het Akkoord zouden betekenen. Als dat wel zo zou zijn, moet men zich daar diep schamen.

Ik geloof dat niet.

David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Grote zorgen
Stel je voor: je bent Oost-Groninger en al jaren op zoek naar een baan. Of je hebt of had een mooie baan bij de sociale werkplaats. Of je bent ouder van een kind, dat in de toekomst een beschutte plek nodig heeft om te leren en te werken. Je zorgen zijn groot. Aan het eind van de maand zijn er wel dagen over, maar geen centen.

Jij-bakken
En dan zie je op tv of lees je in de krant en hoor je om je heen dat bestuurders sollen met miljoenen. Een staatssecretaris, die de sociale werkvoorziening opheft en een zakdoekje voor het bloeden achterlaat. Een wethouder, die zijn handtekening zet onder een akkoord, terwijl hij eigenlijk tegen is.

Een jij-bak van heb ik jou daar. Terwijl je toch gewoon het beste van je leven of van dat van je kind probeert te maken. Jij begrijpt wel wat de bestuurders op de apenrots blijkbaar niet snappen: we moeten (én kunnen) elkaar een toekomst gunnen met eerlijk verdeeld werk voor een eerlijk loon voor iedereen die kan en wil werken.

Tineke Slagter-Roukema is huisarts te Zuidhorn. Ze zat tussen 2003 en 2015 in de Eerste Kamer namens de SP. Meer...

Waterloo
Het Akkoord van Westerlee vond deze week haar Waterloo in Stadskanaal. Dit is diep triest voor alle werknemers van de beide werkvoorzieningsschappen. Onbegrijpelijk dat het niet gelukt is om bestuurders en politici op één lijn te krijgen. Ondanks de inzet van twee bestuurlijke zwaargewichten als gebiedsregisseurs, lijkt het erop dat men terug bij af is.

Druk maximaal opvoeren
Ik kan alleen maar hopen dat de commotie die nu ontstaan is ertoe leidt dat er alsnog een oplossing gevonden wordt. We zien vaker dat de druk eerst maximaal opgevoerd moet worden voordat men wil bewegen. Die druk moet komen uit de gemeenten zelf. Het is hun verantwoordelijkheid om dit op te lossen. Ik wens ze daarbij veel wijsheid!

Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...
Meer over dit onderwerp:
beterweters beterweterspolitiek
Deel dit artikel:

Recent nieuws