RTV Noord, RTV Drenthe, Follow The Money (FTM) en Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) onderzoeken de verwevenheid van Shell en de Nederlandse overheid. Iedereen kan meehelpen om documenten en communicatie van en naar Shell door te nemen.

Hoe doen we dit?
Dat doen we door middel van 17 Wet Openbaarheid Bestuur (Wob-)verzoeken naar meerdere ministeries, provincies en gemeentes. Daarin vraagt Platform Authentieke Journalistiek om alle documenten – denk aan e-mails, memo’s, beleidsstukken en zelfs WhatsAppjes – sinds 2005 die afkomstig zijn van, gericht zijn aan, of gaan over Shell.

Waarom doen we dit?
De betekenis van Shell voor de Nederlandse economie en samenleving is enorm. Sinds zijn oprichting in de 19de eeuw onderhoudt het oliebedrijf nauwe banden met de Nederlandse overheid. Die verwevenheid roept vragen op: hoe en door wie vindt de afweging van de verschillende belangen plaats? Hoe steekt die relatie tussen Shell en de overheid in elkaar? En wat zijn de gevolgen? Deze Wob vormt de basis voor het diepgravend journalistiek onderzoek dat we de komende jaren naar die vragen gaan doen.

Wil je meer weten over de redenen achter dit onderzoek? Kijk dan bij deze veelgestelde vragen bij Follow the Money.

Zo help je mee mee met zoeken in de documenten van Shell:

  1. Klik op Bekijk Documenten hieronder
  2. Vul een trefwoord in en zie de documenten waarin het voorkomt
  3. Per document kan je aangeven of het belangrijk is, en waarom: