Groningers mogen wel iets brutaler zijn

Bij veel Groningers leeft het idee dat ze worden achtergesteld en dat Groningen niet serieus wordt genomen. In onze rubriek Altijd de Klos wordt bekeken hoe we deze negatieve gedachte kunnen doorbreken.
Vaak wordt gezegd dat Groningers een grotere mond moeten hebben om andere Nederlanders duidelijk te maken wat Groningers kunnen. Maar klopt dat wel? En zo ja, hoe moet je dat dan doen? Rob Mulder zocht het uit.
Hij sprak met een aantal ondernemers en die kwamen met drie tips. Ten eerste moeten Groningers trots op zichzelf zijn. Verder moeten Groningers meer kijken naar de mogelijkheden die er zijn en niet denken in beperkingen of bedreigingen. Als derde zeggen ze dat Groningers zich doelen stellen.
Als je deze tips opvolgt ben je d'r nog niet. Want het is een continu proces en mensen moeten zich doelen blijven stellen om iets te bereiken.