Wil de nieuwe Fré Meis opstaan?

Door: Rob Mulder en Henk Binnendijk"Toen Fré Meis hoorde van de opstanden en het verzet in de provincie Groningen, blonk hij van trots. Natuurlijk accepteerden de Groningers alle schade, bodemdaling en ellende door de aardbevingen niet. Om een beetje aardgas? Kom nou.
En natuurlijk willen de Groningers dat de schade voor de volle 100% wordt gecompenseerd en er geld wordt gereserveerd voor de toekomst. Dat is toch logisch? Twee momenten zullen hem altijd bijblijven: de demonstratie van 36.000 Groningers op het Malieveld in Den Haag en de wekenlange bezetting van het NAM-kantoor in Assen. Eindelijk werd in het hele land duidelijk dat de Groningers het zat zijn. Dat ze opkomen voor hun belangen en niet langer het wingewest van Nederland willen zijn. O, wat vond hij het jammer dat hij er niet meer bij kon zijn."
Wat is er met ons Groningers aan de hand? Al veertig jaar wordt hier gas gewonnen. Het hele land profiteert daarvan. Ja, ook wij. Maar inmiddels hebben wij veel meer lasten dan lusten. Dat kan iedereen zien. Toch gebeurt er niets om over naar huis te schrijven, op een paar lokale bijeenkomsten van advocatenkantoren na.
De bewindslieden uit Den Haag hebben 'm eventjes geknepen, maar intussen halen ze opgelucht adem. Ze hebben een makkie aan ons. Af en toe laat iemand hier zijn gezicht zien, bekijkt de schade, schudt het hoofd, trekt een ernstig gezicht, toont begrip en reist zonder ook maar één harde toezegging terug naar het Haagse. Valt het u ook op dat het precies elke 4 weken raak is? Vandaag, maandag, komt Diederik Samsom even kijken. Hoera.
Stelt u zich eens voor. Bij 53.000 inwoners van Het Gooi ploft morgen een brief op de deurmat. Daarin kondigt het kabinet aan dat in de komende jaren de bodem in Het Gooi met 50 centimeter gaat dalen. Bovendien gaan zich 200 aardbevingen per jaar voordoen, met een maximum kracht van 5 op de schaal van Richter. O, de schade wordt ruimhartig vergoed, dus beste Gooische mannen en Gooische vrouwen, maakt u zich niet druk. Er is niets aan te doen, ook Groningers hebben aardgas nodig.
Groningers, probeert u zich eens voor te stellen wat er dan zou gebeuren. Het land zou te klein zijn. De verontwaardigde Gooische elite zou stuiterend door alle journaals gaan en binnen 3 dagen gingen de plannen voor aardgaswinning in de Gooische bodem de prullenbak in.
Wat doen wij? Wij houden ons koest. Wij wachten af.
Als we onze gelaten houding beschouwen en het gemak waarmee 'Den Haag' onze regio bespeelt, moeten we aan Fré Meis terugdenken. De vleesgeworden onverzettelijkheid. Wat hebben we hem juist nu nodig. En elke dag vragen we ons af: Is er nog zo iemand? Wij hebben eigenlijk maar één verzoek, namens alle Groningers: Wil de nieuwe Fre Meis opstaan? En wel nu?