Een pluim voor Max

Hij is er, de commissie van wijze mannen die zich gaat buigen over de imagoschade van het Groningse aardbevingsgebied. De Commissaris van de Koning, Max van den Berg, werkt op eigen kracht en onder de radar aan een investeringsfonds. Hij doet dat slim.
In zijn tijd als PvdA-wethouder in de stad Groningen, in de jaren zeventig van de vorige eeuw, stond Max van den Berg bekend als een slim en sluw politicus die je wel om een boodschap kon sturen. En nu bewijst hij dat weer. Stap voor stap werkt hij aan het investeringsfonds dat de provincie Groningen moet compenseren voor de opgelopen imagoschade.
Begin dit jaar wierp Van den Berg zijn eerste steen in de Haagse Hofvijver. Hij wilde 1 miljard Euro voor een compensatiefonds. De Kamer rolde over hem heen, zijn eigen partij mede voorop. Vervolgens pleitte hij voor een commissie van wijze mannen, aan te wijzen door Minister Kamp. ‘Geen sprake van’, riposteerde die, want hij zag de bui al hangen. Een commissie van wijze mannen komt met aanbevelingen. Belangrijke aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld een investeringsfonds. Daar kom je als minister dan niet meer onder uit.
Nu komt Van den Berg met zijn eigen commissie. Met welke aanbeveling deze commissie ook komt, 1 aanbeveling zit er zeker bij: de oprichting van een investeringsfonds. Maar komt dat er ook? Die kans is met de hoge bonzen die in de commissie zitting hebben genomen met 100 procent toegenomen. Met Meijer, Nijpels, Van Geel en Te Grotenhuis, ondersteund door de zeer competente Gerdi Verbeet, wordt het lastig nee zeggen voor ‘Den Haag’. De lobbytrein is op gang, en het is bepaald geen Fyra.
Toch wil ik hier nog een pleidooi houden: Geachte commissieleden, doe in uw eindrapport de aanbeveling voor een echt investeringsfonds. Een fonds dus dat zijn geld belegt op de manier zoals de Noren en de Alaskanen doen. Investeer alleen het geld dat uit de revenuen van de beleggingen komt. Geef Groningen zo een echte toekomst. U mag me altijd bellen voor een onbezoldigd adviesje en wat feitelijke achtergronden. Enne, als u nog een naam voor dat fonds zoekt, ik heb er nog eentje liggen. Het Groningen Toekomst Fonds.