Noord-Nederland en de strijd tegen het rekeningrijden

© Hannibal7/Wikimedia Commons
De ANWB wordt bedankt. Noord-Nederland krijgt via de grootste belangenclub van dit land alsnog de kans zich uit te spreken over het al veel besproken rekeningrijden. Daar maken we gaarne gebruik van.
Niet in de laatste plaats, omdat van het principe 'de vervuiler betaalt' geen sprake is. Wij hier in Groningen moeten stevig gaan meebetalen aan huizenhoge fileproblemen in de randstad. Zeker, we hebben ook hier met name rond de stad te kampen met opstoppingen. Toch staat dat niet in verhouding met de situatie in andere delen van het land.
Er wordt veel geld gepompt in de verbetering van de situatie rond het Julianaplein en na jarenlang lobbywerk gaat eindelijk de N33 op de schop. Wie weet komt zelfs de tram er. Maar ook de bedragen die daarvoor worden neergelegd vallen volledig in het niet bij de miljardeninvesteringen in infrastuctuur in de randstad.
Kortom, al te blij hoeven we hier niet te zijn met de plannen van Camiel Eurlings. Zeker omdat we in een gebied zitten met grote gaten in het openbaar vervoer en dat leidt tot relatief veel noodgedwongen plattelandskilometers.
Alternatieven voor de auto zijn er voor veel mensen niet; in tegenstelling tot de situatie in het westen van het land. Het zou derhalve alleszins redelijk zijn als de automobilist in dunbevolkte gebieden ietwat gespaard zou worden. Maar daar gaan de huidige plannen niet vanuit. Inwoners van pakweg Godlinze betalen exact hetzelfde als een inwoners van Hoofddorp.
De ANWB heeft vier miljoen leden; daar zit een aardig koppeltje noordelingen bij. De ANWB is een machtige club. Laat uw noordelijke stem horen. Baat het niet dan schaadt het niet.