START

De eerste week van het jaar was in meerdere opzichten een bijzondere start, voor ons bij RTV Noord.
Allereerst vanwege de ongewild uitgestelde start van het oud en nieuw programma van Pé en Rinus. Het eerder opgenomen programma had een ingebouwd nieuwjaarsmoment zodat de kijkers om klokke twaalf uur tijd zouden hebben voor de gebruikelijke wensen en het vuurwerk. Om dat moment bij de realiteit te laten aansluiten hoefde slechts aan één eenvoudige voorwaarde te worden voldaan: een tijdige start van de show. Vroeger ging dat met banden die dan door een bandenstarter op tijd werden aangezet. Tegenwoordig is alles opgeslagen in computers. Er komt op het moment zelf geen mensenhand meer aan te pas. De techniek neemt het over nadat het door een mens is geprogrammeerd. En daar ging ergens iets mis. Verschrikkelijk mis. Want de kijkers, de makers en de artiesten hebben terecht geen boodschap aan welk excuus dan ook. Het moet gewoon goed. Dat vinden we zelf natuurlijk ook. Blijft staan dat veel Groningers oud en nieuw een kwartier te laat hebben gevierd. Geluk bij een ongeluk dat de show een erg mooi en goed bekeken programma is gebleken. Maar we hadden ons en u een wat andere start gegund.
Zo gleden we 2011 in. Voor ons het startsein voor een aangepaste invulling van ons TV-programma, onder de naam Noord Vandaag. Technisch en inhoudelijk ingewikkelder om te maken, uitdagender ook en meer aangepast aan de eisen van de tijd. De afgelopen jaren zijn onze kijkcijfers langzamerhand afgenomen. Er is ook veel veranderd in medialand sinds de start van TV Noord in 1995. Sociale media en internet hebben een hoge vlucht genomen, het aantal TV-kanalen is dramatisch gestegen en mensen zijn tegenwoordig veel sneller geïnformeerd over nieuwsontwikkelingen.
Eigenlijk zijn we al bijna een jaar geleden gestart met ons nieuwe TV-programma. Eerst hebben we uitgezocht wat er wel en niet goed was, vervolgens zijn uitgangspunten en doelen geformuleerd en is de organisatie aangepast op de ambities. In november en december hebben we geoefend, zowel met de techniek als de inhoud. Want we willen het goed doen.
Zoals gebruikelijk zijn de reacties van onze kijkers wisselend, dat hoort nu eenmaal bij ingrijpende veranderingen. De een vindt het maar niets, de ander kijkt ineens twee keer zo lang als in het verleden. We houden de reacties goed in de gaten maar respecteren ook de TV-wet dat het publiek tijd nodig heeft om te wennen aan iets nieuws. Wij zijn in elk geval overtuigd van de richting die we hebben gekozen: Een adequate nieuwsshow met veel duiding van en discussie over het (sport)nieuws. En verder programma's die voldoen aan de uitgangspunten Gronings, betrokken, menselijk en dichtbij. Helaas kunnen we niet iedereen optimaal bedienen maar de eerste cijfers zijn bemoedigend: meer kijkers die langer blijven kijken. Het zegt nog niet veel want we zijn pas een paar dagen bezig. Maar het was voor ons een goede start.