Politiek is leuk

Is dat zo? Is politiek leuk? Ik zal niet verhullen dat die vraag me de voorbije weken af en toe bezig heeft gehouden. RTV Noord heeft zeer ruim aandacht besteed aan de verkiezingen voor provinciale staten.
Met vijf live-debatten op tv, veel zendtijd voor alle lijsttrekkers op de radio en verslaggevers die de verkiezingen nadrukkelijk hebben gevolgd. Was het niet een beetje te veel? Hoe interessant zijn Provinciale Staten eigenlijk voor ons publiek? Die vraag moet u natuurlijk zelf beantwoorden. Het gaat om het principiële uitgangspunt dat het provinciale democratische proces plaatsvindt in Provinciale Staten. En dat RTV Noord, met als een van de wettelijke taken de waakhondfunctie van de democratie, daar boven op moet zitten.
Dus hebben we ons voorgenomen u te laten zien en horen op wie u kon kiezen. Zonder vooringenomenheid. Iedereen kwam evenveel aan het woord. Dat leverde een gevarieerd beeld op van elf lijsttrekkers. Sommigen totaal niet gewend aan het podium en schutterend, anderen soepel in de omgang met radio en tv. Het was even wachten op scherpte in de debatten. Wat dat betreft is het provinciale podium niet echt een decor van straatvechters. Keurige mannen en vrouwen die elkaar niet te veel de maat wilden nemen. Leuk? Soms. Van mij had het veel heftiger gemogen.
Gelukkig vielen de onderwerpen ons in de schoot. Het Groninger Forum, de tram, de CO2-opslag, en het modeonderwerp krimp. Genoeg om de betrokken Groningers te prikkelen.
Vanochtend, de nacht na de verkiezingen, zag en hoorde ik lijsttrekkers op radio en tv. Ze waren er allemaal, bij ons in de Mediacentrale. Vermoeid, uitgelaten, tevreden, teleurgesteld. Alle emoties die horen bij verkiezingen. Een professionele afsluiting van een campagne. Moeiteloos werd de uitzendtijd gevuld en ik betrapte me er op dat ik geboeid bleef kijken en luisteren. Als geïnteresseerde Groninger. Politiek is leuk, besloot ik op dat moment maar weer eens. Als over vier jaar nog scherper campagne wordt gevoerd, nog steviger stellingen worden betrokken en nog dichter tegen de bevolking aan wordt geschuurd kan het alleen maar leuker worden. We zullen er bij zijn.