Overeenstemming over nieuw schadeprotocol: 'Den Haag' is aan zet

© Karlis Dambrans / Flickr Creative Commons / Jos Schuurman (FPS)
Er is in Groningen overeenstemming bereikt over het nieuwe schadeprotocol. Dat melden het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging, de provincie en de 12 gemeenten in de kern van het aardbevingsgebied.
Het concept is naar Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders en het Ministerie van EZ gestuurd. Die moeten een akkoord geven.

'Moet blijken'

'Dat zal nog moeten blijken of dat gaat gebeuren', zegt Susan Top van het Groninger Gasberaad. 'We hadden gehoopt op iets meer ruimte in het regeerakkoord, maar dat is nog niet helemaal duidelijk.'

NAM stapt uit afwikkeling

In het schadeprotocol wordt vastgelegd hoe de gaswinningsschade wordt afgehandeld. Toen de NAM in maart uit de schadeafhandeling stapte, moest er een nieuw protocol komen. Daar is binnen de regio, na lang onderhandelen, overeenstemming over bereikt.

Halsstarrige houding EZ

Volgens het Groninger Gasberaad duurde het zo lang vanwege de halsstarrige houding van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Ook zou de NAM nog steeds een vinger in de pap hebben.
Het protocol zou eigenlijk op 1 juli klaar moeten zijn. Toch lijken ook nu pas 'in de regio' alle neuzen dezelfde kant op te staan. Waarom dat zo lang heeft geduurd, is niet duidelijk.

Publiek fonds

In het protocol is vastgelegd dat er een publiek fonds moet komen waarmee gedupeerden worden betaald. De Staat zou daar financieel aan moeten bijdragen. 'En het belangrijkste is dat burgers met schade niks meer met de NAM te maken krijgen', aldus Top.
Belangrijke punten in het protocol zijn:
- Geen rol voor Centrum Veilig Wonen en de NAM
- De Staat is verantwoordelijk, niet de NAM
- Bij onenigheid is er altijd ruimte voor een contra-expertise