Alders stapt op als Nationaal Coördinator Groningen (update)

© Bart Maat/ANP
Hans Alders stapt op als Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Dat is zojuist bekend gemaakt.
In een uitgebreide verklaring laat Alders weten zich niet te kunnen vinden in recent genomen besluiten van het kabinet. Daarbij gaat het onder meer om het voorlopig niet versterken van 1581 woningen, die al in de planning stonden.

Streep door versterking

'In een overleg op 28 mei is door het ministerie aangegeven dat de engineering van die 1581 woningen met onmiddellijke ingang stopgezet moet worden. Dat eenzijdige besluit, zonder overleg met provincie en gemeenten, zet een streep door de afspraken. Daarmee wordt een brug bouwen tussen de verschillende benaderingen onmogelijk gemaakt', schrijft de NCG in zijn zeven pagina's lange opstapbrief.
'Het is een stap die geweld aandoet aan alles wat er is gesteld over de samenwerking.'
Sluipenderwijs vindt een verschuiving plaats van gebiedsgerichte naar objectgerichte aanpak
Hans Alders - NCG

'Terug van gebiedsgericht naar objectgericht'

Een ander probleem dat Alders aansnijdt, is de beweging naar individuele gevallen. 'Sluipenderwijs vindt een verschuiving van gebiedsgerichte naar objectgerichte aanpak plaats, waarvan nu juist de gezamenlijke constatering was dat het gebied recht had op een gebiedsgewijze, integrale aanpak van het versterken.'

Niet serieus genomen door de minister

In zijn brief schrijft Alders dat hij niet altijd serieus genomen is door de minister. 'In een aantal gevallen wordt met dedain over de NCG gesproken. De NCG wordt neergezet als belichaming van de 'vermaledijde' versterkingsaanpak, waarbij vergeten wordt dat die aanpak het resultaat is van politieke besluitvorming.' En: 'We staan er samen voor en besluiten ook samen. Ik moet vaststellen dat dit steeds minder het geval is.'

Integriteit in het geding

Alders kijkt ook naar zijn eigen rol binnen die ontwikkelingen: 'Ik moet vaststellen dat de genomen besluiten betekenen dat ik mijn afspraken niet na kan komen. Hoe kan ik het vertrouwen herstellen als ik mijn afspraken niet nakom? Voor mij zelf geldt dat daarmee mijn integriteit in het geding is'. Hij wijst er daarbij op dat hij juist is aangesteld om het vertrouwen van de Groningers te herwinnen.
Hoe kan ik het vertrouwen herstellen als ik mijn afspraken niet nakom?
Hans Alders - NCG

Zure appel

Alders zegt al vaker zijn twijfels gehad te hebben: 'Op tal van momenten heb ik door de zure appel heen gebeten, omdat ik meende resultaten te kunnen boeken voor de bewoners en kon staan voor de medewerkers van de NCG. Tot mijn spijt heb ik dat geloof verloren'.
En verder: 'Daarom heb ik besloten om mijn positie beschikbaar te stellen. Ik ben vanzelfsprekend beschikbaar om mijn werkzaamheden af te ronden, zodat er overleg kan plaatsvinden tussen de samenwerkende overheden over de invulling van de post van NCG. En om voor een zorgvuldige overdracht zorg te dragen.'

Precies drie jaar

Hans Alders begon precies drie jaar geleden met zijn klus als NCG. In die rol was hij, met een dienst van ruim honderd ambtenaren, verantwoordelijk voor zowel de schadeafhandeling als de eventuele versterking van woningen in het aardbevingsgebied. Hij was aangesteld voor een periode van vijf jaar.

Oliemannetje

Alders fungeerde als 'oliemannetje' tussen de toenmalige Dialoogtafel waarin bewoners, instellingen, ondernemers en overheden uit het aardbevingsgebied vertegenwoordigd waren, en het ministerie van Economische Zaken en de NAM.

Taaie dossiers

Onder de regie van Alders werd weliswaar veel overlegd tussen Rijk, provincie en alle betrokken partijen, maar bleken de dossiers schade-afhandeling en versterking bijzonder taai. Zo liggen er nog altijd zesduizend 'oude' schades die niet zijn afgehandeld en ook zo'n honderd complexe schadegevallen die veel individuele onderhandelingen vergen. Ook de versterkingsoperatie gaat veel trager dan aangekondigd. Alders wilde duizenden huizen per jaar laten versterken. Dat zijn er tot nu toe nog geen duizend.
Ook is er veel kritiek op het langdurige proces rond een nieuw schadeprotocol. Dat heeft meer dan een jaar geduurd.
Het vertrouwen in het gebied in NCG Hans Alders was niet erg groot. Zo werd in meerdere gemeenteraden sterk getwijfeld aan zijn rol. Ook in Provinciale Staten was veel kritiek op hem.
De volledige brief van Hans Alders is hier te lezen (Werkt dat niet? Druk hier.)

Minister: NCG blijft bestaan

Een woordvoerder van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat weten dat de Nationaal Coördinator Groningen als organisatie gewoon blijft bestaan.
Update 14:50 uur: De alinea's 'Streep door versterking', 'Terug van gebiedsgericht naar objectgericht' toegevoegd en 'Niet serieus genomen door de minister' zijn toegevoegd.