Waterpeil in IJsselmeer zakt: mogelijk minder water naar Groningen

Minder water kan voor problemen zorgen bij boeren
Minder water kan voor problemen zorgen bij boeren © Jannes Wiersema
De hoeveelheid water die vanuit het IJsselmeer naar Groningen wordt vervoerd om de droogte te bestrijden, wordt mogelijk verminderd. Daarover neemt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) woensdag een besluit.
Het waterpeil in het IJsselmeer is op dit moment aan het zakken. Volgens ingewijden is de kans reëel dat de kraan daarom een stuk dichter wordt gedraaid. En dat heeft onder meer gevolgen voor de boeren in onze provincie.

Afvoer van de Rijn

'De LCW kijkt naar de meest recente voorspellingen voor de afvoer van de Rijn', legt Anco van den Heuvel namens Rijkswaterstaat uit.
'Die rivier is heel bepalend voor iedereen die water onttrekt uit het IJsselmeer. Met andere woorden: gaat er net zoveel water in als we eruit halen?'

Unieke maatregel

Als de LCW het watertransport naar Groningen daadwerkelijk afbouwt, moeten de beide waterschappen in onze provincie het schaarse water verdelen.
Dat gebeurt volgens een zogeheten 'verdringingsreeks', een prioriteitenlijst met sectoren die in aanmerking komen voor het schaarse water. De toepassing van deze maatregel zou uniek zijn, stelt Van den Heuvel.
'Sinds de invoering van de Waterwet in 2008 is dit de tweede keer dat de verdringingsreeks op tafel ligt. De eerste keer hebben we hem niet hoeven gebruiken, dus dit zou de eerste toepassing in de praktijk kunnen worden.'

Waar gaat het schaarse water heen?

De prioriteitenlijst uit de Waterwet telt vier categorieën, zoals hieronder te zien is. Onderwerpen in categorie 1 en 2 hebben de hoogste prioriteit. Binnen deze belangrijkste groepen vallen bijvoorbeeld de stabiliteit van waterkeringen, zoals de Groningse zeedijk.
Van den Heuvel: 'Ook bescherming van veengebieden en kwetsbare natuur hebben de hoogste prioriteit. Omdat dat vaak een onomkeerbaar proces is, willen we daar gelijk water naartoe krijgen. Verder moet de drinkwatervoorziening gewaarborgd blijven en moeten elektriciteitscentrales voldoende koelwater hebben.'
Waar gaat het schaarse water naartoe? (Beeld: Rijkswaterstaat)

Gevolgen voor boeren

Waar de belangrijkste twee categorieën landelijk bepaald worden, kunnen de waterschappen zelf binnen groepen 3 en 4 hun eigen prioriteiten aangeven, legt Van den Heuvel uit.
'Daarvoor kijken ze naar het economische belang van bepaalde sectoren en de hoeveelheid water die ergens verbruikt wordt. Dat verschilt per regio. Voor grasland van boeren zal dan ook sneller een beregeningsverbod ingesteld worden.'

Woensdag duidelijkheid

Of en wanneer de regeling precies ingaat maakt de LCW woensdag bekend. Ook wordt dan duidelijk op welk percentage van het IJsselmeerwater Groningen kan rekenen.