Afhandeling gaswinningsschade wordt eenvoudiger

© asparagushunter/ flickr creative commons
De afhandeling van schade als gevolg van de gaswinning wordt eenvoudiger. Bovendien wordt het gebied uitgebreid waarin schades sneller worden vergoed.
Dat heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) donderdag besloten na een advies van vijf deskundigen.

Trage afhandeling

De commissie zit in haar maag met de trage afhandeling van schades. In totaal liggen er nog meer dan zestienduizend onbehandelde schademeldingen. Een groep van vijf hoogleraren en ingenieurs is daarom gevraagd hoe de wet over het bewijsvermoeden beter kan worden toegepast. 

Vage termen

Die wet houdt in dat gedupeerden mijnbouwschade hebben, tenzij uit zeer specifieke criteria blijkt dat de schade toch een andere oorzaak heeft. De tegenpartij moet dat dan bewijzen.
Het probleem is dat de wet vage omschrijvingen bevat als 'naar de aard van de schade' en 'redelijkerwijs'. Dat wordt door deskundigen die de schade komen opnemen niet altijd gelijk geïnterpreteerd.
Het panel van deskundigen is nu met een advies gekomen, zodat er geen ruimte meer is voor verschillende interpretaties.

Aan minimaal één van de volgende twee criteria moet worden voldaan:

1. Het bewijsvermoeden geldt voor alle schades aan gebouwen en andere werken (een muurtje in de tuin, bijvoorbeeld) boven het Groningenveld of de gasopslag bij Norg en zes kilometer daarbuiten.
2. Het bewijsvermoeden geldt ook als een aardbeving in het Groningenveld tot een trillingssnelheid van 2 mm/s heeft geleid op een bepaalde locatie. In het geval van de beving bij Huizinge (3.6 op de schaal van Richter) geldt dat voor een cirkel van 35,8 kilometer rondom Huizinge. Dat is aanzienlijk ruimer dan waar tot nu toe van werd uitgegaan.

Minder zienswijzen

Als alle deskundigen de schade op dezelfde manier beoordelen gaat de afhandeling sneller, omdat er minder discussies zullen zijn over het verband tussen de schade en de gaswinning. Momenteel dient een kwart van de schademelders onder andere daar over een zienswijze in. De vertraging is volgens de commissie nu nog te behappen, maar met de opschaling van de schade-afhandeling zouden meer discussies tot grotere vertraging leiden.

Geen regel zonder uitzonderingen

In sommige schadegevallen geldt het wettelijk bewijsvermoeden niet, vinden de hoogleraren en de commissie. Ook al zit je in hartje aardbevingsgebied. Het gaat dan om specifieke schades, zoals vlekvorming, afbladderende verf, loslatend kitwerk en verwering.

Meer opnames

Volgens de TCMG neemt het aantal schadeopnames en besluiten toe. Nog niet eerder werden er zoveel schades opgenomen als deze week (468) en dat geldt ook voor het aantal besluiten (225). In totaal kwamen er deze week 157 nieuwe meldingen binnen. De TCMG keerde tot nu toe iets meer dan tien miljoen euro aan vergoedingen uit.