Einde sprookje BV Veendam nabij [WEBLOG]

Sprookjes bestaan niet. Of misschien ook wel. Zeker als we naar de BV Veendam kijken. Dat sprookje blijft maar voortduren. Met steeds hetzelfde einde: de hoofdrolspeler herrijst keer op keer op het laatste nippertje uit de al ingetreden dood.
De olifant die het sprookje definitief uitblaast ligt weer eens op de loer. Zou het nu dan toch echt over en uit zijn met betaald voetbal in Veendam? Eerst zien, dan geloven. Hoewel: dit kan toch niet eeuwig goed blijven gaan.
Nog geen jaar geleden wist bewindvoerder Wim Entzinger de club vanuit de terminale fase toch weer nieuw leven in te blazen. Hij keerde de club binnenste buiten. Entzinger kwam tot de conclusie dat een nieuwe start verantwoord was en leverde de ingrediënten voor een realistische begroting voor een nieuw seizoen betaald voetbal in Oost-Groningen.
Derhalve is het onbegrijpelijk dat de club in het eerste-de-beste seizoen na de bijna doodervaring zo uit de bocht vliegt.
Volgens de huidige directeur Henk Eising zijn er weer eens lijken uit de kast komen rollen. Al te aannemelijk is dat verhaal niet. Zou Entzinger, een kei op zijn eigen vakgebied, daadwerkelijk die lijken over het hoofd hebben gezien toen hij als bewindvoerder het licht op groen zette? Zeker niet nu het over vier ton gaat.
Eigenlijk hadden we het al kunnen weten toen de huidige directie begin dit jaar opvallend veel energie stak in het zoeken naar een nieuwe naam. BV zou een te zakelijke uitstraling hebben. Ja, ja. Nu blijkt dat de kas weer eens leeg is, heeft het er alle schijn van dat die zoektocht naar een nieuwe naam een afleidingsmanoeuvre voor de financiële problemen was. Want ook begin dit jaar doemden die donkere wolken al op.
Wat eigenlijk al jaren duidelijk is, wordt weer eens bevestigd. Hoe prachtig de club met een rijke historie ook is, hoe mooi het seizoen onder de bezielende leiding van Joop Gall ook was; in Oost-Groningen is te weinig draagvlak voor het spelen van betaald voetbal. Dat is al jaren duidelijk.
Clubliefde heeft bestuurders keer op keer blind gemaakt voor de nuchtere werkelijkheid. Het Oostgroningse bedrijfsleven is gewoonweg niet kapitaalkrachtig genoeg om een betaald voetbalclub in de benen te houden. Dat zal zo langzamerhand toch wel eens doordringen aan de Langeleegte. Hoe jammer ook.
Of zal andermaal op het laatste nippertje een goede fee zich over de roemruchte club ontfermen?