Dagwoord: BOKSEM

© RTV Noord
Siemon Reker neemt in maart volgend jaar afscheid als hoogleraar Groninger taal en cultuur aan de RUG. Vanaf 2 maart pakt hij dagelijks een publicatie uit zijn Groninger boekenkast en legt de vinger telkens bij één wisselend woord daaruit. Dat resulteert in de werkdagelijkse column Dagwoord.
Oet de houke
heet het bundeltje dat bij Drukkerij en Uitgeverij Jan Okken in Wildervank uitkwam. Wanneer? Het staat er niet bij, zoals ook de auteur in nevelen gehuld is: Haarm Joap Kweedel. De inhoud van de teksten wijst op iets uit de late jaren '30, misschien niet veel na 1945: de radio bestaat maar is nog wat bijzonders, auto's en een rijbewijs halen is wat nog lang niet voor iedereen is weggelegd, een vrouw moet door haar man bij wijze van spreken met geweld meegetroond worden om 'es een voetbalwedstrijd te ervaren en dat is kennelijk ook wat nieuws.
Humoristisch oogt het werkje, maar op dat punt is het boekje (31 pagina's) even mager als de taal. Nergens is ook te zien, dat de onbekende schrijver ooit een gedicht gezien heeft of iets anders in het Gronings las. Hij is een eenling. Misschien is er één gedichtje waarin er een betrekkelijk authentiek gevoeld Gronings woord voorkomt, en dat is Pabbe. De observatie is, dat de vader-figuur vroeger de sterke man in het gezin vormde maar dat is onderhand verleden tijd, kinderen en moeder voeren nu juist de boventoon. Het slot luidt:
't Is de omgekeerde weerld
Moeke het de boksem an.
Pabbe is nou moeke wordn
Moeke is nou net een man.
Ain ding is nou bitter jammer,
Den was 't hailendal 'n Jan-Hen:
Dat de man nait, as de vroulu......
.......Lutje....... Potjes kriegn.......... ken!..........
Boksem en potjes maken het gedicht misschien nog Gronings. Maar bij een enkele auteur is het voor de geïnteresseerde lezer geen groot gemis als hij niet Oet de houke komt.
Haarm Joap Kweedel, Oet de houke. Drukkerij en Uitgeverij Jan Okken, Wildervank (z.j.).