Dagwoord: ADMIS

© RTV Noord
Siemon Reker neemt in maart volgend jaar afscheid als hoogleraar Groninger taal en cultuur aan de RUG. Vanaf 2 maart pakt hij dagelijks een publicatie uit zijn Groninger boekenkast en legt de vinger telkens bij één wisselend woord daaruit. Dat resulteert in de werkdagelijkse column Dagwoord.
J.A. Fijn van Draat (Veendam 1906-1985) heeft veel en verschillende dingen gedaan in de Groninger letterkunde. Hij schreef en publiceerde al als student farmacie in Groningen, als apotheker in Santpoort was hij in een veel later stadium onder meer nog actief als bezorger van werk van J. Rietema. Zeer succesvol was Fijn van Draat als vertaler van
Meester Prikkebain
(1962), waarin hij J.J.A. Goeverneur navolgde die in dat opzicht een navolger van een navolger van het origineel van Rodolphe Töpffer was. Juist omdat het Groningse werk zo geregeld herdrukt is, moet de vertaler-bewerker wel op het omslag "teks" hebben laten noteren en niet
tekst
. Dat spoort met informatie in Ter Laans NGW, niet met wat gebruikelijk is in het 20ste eeuwse Gronings.
Ter Laan zou kritiek hebben kunnen uiten op het rijm, dat Fijn van Draat niet altijd even nauw nam. Woorden als tou en gaauw komen gemakkelijk in rijmpositie tegenover elkaar ondanks hun verschillende klinkerlengte, maar vooral bij de kortere of langere o-klanken neemt Fijn van Draat het niet zo nauw als zijn leeftijdgenoten het zullen hebben gelezen. Een zeilschip ligt aan de koa // klaar voor Zuud-Ammerikoa, genóg rijmt op tòch, snórt op wòrdt en heel wat andere gevallen laten zien dat hij de klinker van bos en bok misschien niet meer gebruikte en voorlijk was in deze ontwikkeling van het Gronings.
De fraaiste twee regels zijn mogelijk die van blz. 16 als de pruik van Proekeman teruggevangen is: "Is 'n proeke ook gain vis, // men vangt roarder goud admis." Admis, apmis, asmis (en andere varianten) is tegenwoordig een typisch Oost-Gronings woord dat 'soms' betekent. Die betekenis kan bijgedragen hebben aan het voorkomen van een van de vele nevenvormen, smis. Het gaat historisch naar alle waarschijnlijkheid terug op altemets.
J.A. Fijn van Draat (vert.), Wonderlieke Raaize van Menbeer Prikkebain (...). Amsterdam (z.j., 1962)