Dagwoord: POERAMMEL

© RTV Noord
Siemon Reker neemt in maart volgend jaar afscheid als hoogleraar Groninger taal en cultuur aan de RUG. Vanaf 2 maart pakt hij dagelijks een publicatie uit zijn Groninger boekenkast en legt de vinger telkens bij één wisselend woord daaruit. Dat resulteert in de werkdagelijkse column Dagwoord.
Het kluchtje
Maaid is vot
van J.A.W. van Kluijve is klein, maar zes spelers zijn er voor nodig om het publiek een dolle serie taferelen voor te schotelen. Probleem: de meid is plotseling vertrokken en er komt visite. Als de pas getrouwde huisvrouw zelf voor meid gaat spelen, ontstaat er een serie misverstanden. De schoonvader komt langs en ziet zijn schoonzoon met de meid zoenen, een dronken soldaat rijgt een serie apologische spreekwoorden aaneen als zijn vriendin ineens weg blijkt te zijn (zoals "Moak toch nait zo'n lewaai zee slachter dou e hom de kits gaf").
Leerzame momenten zijn er onder andere als de meid van de buren even binnenwipt en haar nieuwe collega vertelt, hoe slecht de eerdere meid het hier had getroffen. Zo dronken ze in de keuken een keer een paar glaasjes port, het kwam uit en "doar hebben ze n poerammel om moakt!"
Poerammel is in de betekenis 'verbeelding' ingezonden voor de Mooiste woorden van Groningen (2005). Het zou goed uit de omgeving van Winschoten binnen kunnen zijn gekomen, net als de sfeer van de taal van de klucht is. In dit kader betekent het 'heisa'.
Als we een Jiddisch woord als poerimbal 'bal ter gelegenheid van het Poerimfeest' als uitgangspunt nemen, dan hoeft er maar weinig aan dat woord veranderd te worden om poerammel te krijgen. Poerim is het grote feest (en dat strookt met 'heisa'), bij het bal 'fraai uitgedost' (en dat past bij 'verbeelding'). Van poerimbal naar poerammel is niet zo'n grote stap in een streektaal waarin het oorspronkelijke woord niet bekend was.
De vraag blijft eigenlijk meer: wie was J.A.W. van Kluijve, de auteur?
J.A.W. van Kluijve, Maaid is vot. Klucht in ain bedrief. Winschoten, z.j.