Blauwestad

Blauwestad is een van de nieuwste woongebieden in de provincie Groningen. Liggend ten noorden van Winschoten, kenmerkt het zich door de ligging aan het water en architecturale koopwoningen.

Blauwestad: een plan van ruim 30 jaar

Al in 1988 ontstond het idee voor een kunstmatig aangelegd Oldambtmeer met woonkavels. In 1997 werd het plan voor Blauwestad goedgekeurd door gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland en Provinciale Staten. Het plan is uiteindelijk veel kleiner uitgevoerd dan oorspronkelijk de bedoeling was van de bedenkers Wim Haasken en architect Jan Timmer. In 2005 opende koningin Beatrix de kraan om het landbouwgrond dat in de loop der eeuwen met veel geploeter verworven was weer terug te geven aan het water: het Oldambtmeer was een feit.

Blauwestad, het dorp aan het meer, moest verschillende doelgroepen trekken: carrièregerichte koppels (28-35 jaar), gezinnen met kinderen (35-55 jaar) en 55-plussers. De helft uit Noord-Nederland, de helft uit de rest van het land.

Succes Blauwestad blijft lange tijd uit

Aan het water in Blauwestad vind je inmiddels tientallen woningen en door architecten ontworpen villa’s. Het grote succes van Blauwestad blijft in de eerste jaren mede door de economische crisis en het gebrek aan belangstelling vanuit de rest van Nederland uit. Tegelijkertijd krijgt Oost-Groningen te maken met krimp, vertrekkende bewoners en leegstand.

In 2010 verschijnt een vernietigend rapport over het plan Blauwestad: het project zou nooit kansrijk zijn geweest. De woningbouw en voorzieningen in het dorp komen ook in de jaren erna niet van de grond, ondanks dat de grondprijzen met twintig procent worden verlaagd. Van 2011 tot 2014, is het aantal verkochte kavels op twee handen te tellen.

Ommekeer 2016 en het plan voor goedkopere huizen in Blauwestad

Met de aantrekkende economie komt de ommekeer in 2016. De verkoop van kavels trekt weer aan en bouwondernemers zien weer heil in Blauwestad. Bouwbedrijf Geveke komt zelfs met een plan voor 150 woningen in het goedkopere segment (tot 200.000 euro) in het Havenkwartier. Naburige gemeenten reageren verbijsterd op de plannen van bouwbedrijf Geveke. Zij snappen niet dat er in Blauwestad gebouwd mag worden, terwijl verschillende dorpskernen kampen met leegstand.

Provincie Groningen komt de bezwaren tegemoet door geld te investeren in Oost-Groningen en naburige plaatsen. Geveke kan 96 woningen bouwen in het nieuwe ‘Havenkwartier’. De bouw is in de zomer van 2017 van start gegaan.

Een schot in de roos voor Blauwestad. In 2016 worden 33 kavels verkocht, en in de eerste zeven weken van 2017 worden 10 kavels verkocht en zitten er nog dertig ‘in de pijplijn’. Het gaat om projectwoningen waarbij je voor ‘rond de drie ton’ vrijstaand aan het water kan wonen en de nieuwe goedkopere woningen. De helft van de kopers komt uit Oldambt, andere belangstellenden komen uit de Randstad en verder.

Het laatste nieuws over Blauwestad

De nieuwste berichten over Blauwestad, het Havenkwartier en de kavelverkoop lees je hieronder: