Windmolens en windparken in Groningen

Nederland en de provincie Groningen willen meer duurzame energie. Tussen 2020 en 2035 moet 60 procent van de energie afkomstig zijn van wind, zon en biomassa. Met name de windparken en windmolens zullen in het Groninger landschap verrijzen.

Provincie Groningen: groene energie is het doel

Provincie Groningen waarschuwt bewoners dat ze aan het idee zullen moeten wennen dat er windmolens in het landschap komen te staan. Windmolenparken op de Noordzee zijn volgens de provincie namelijk niet krachtig genoeg om het land van genoeg energie te voorzien:

In onze Lopend Vuur-stelling in april 2017 blijkt dat zo’n 58 procent van de (vooral Groningse) stemmers niet op windturbines zit te wachten. Ook op regionale schaal is er veel verzet tegen de komst van de soms wel tweehonderd meter hoge molens.

Windmolens: de plannen en het verzet

Wat zijn de plannen? En wat behelzen de protesten? Dat hebben we samengevat in verschillende artikelen over windmolens in Groningen, die je hier vindt:

- Asbest, hakenkruizen en bedreigingen: zo ver gaat het verzet tegen windmolens (januari 2019)

- Windmolens in Groningen: waar staan ze, waar komen ze en hoe veel wekken ze op? (maart 2018)

Podcast: Turbulente Tijden - over windmolenprotesten

Waarom vinden voorstanders windenergie zo belangrijk dat er grote windmolenparken kunnen verrijzen bij Meeden en in de Veenkoloniën? En hoe kan de woede nou zó groot zijn geworden bij tegenstanders? In de podcast Turbulente tijden neemt Egbert Minnema je in vijf afleveringen mee in de wereld van de windmolens.

Beluister de podcast hier.In dit dossier lichten we verder drie grote windmolenparken uit waar veel om is te doen:

Windpark N33: zijn zonnepanelen een alternatief?

Het beoogde windmolenpark aan de N33 tussen Bareveld en Zuidbroek, bestaat uit drie kernen langs de snelweg. ‘N33 Noord’ bestrijkt het grootste gebied. Het begint in het Noorden bij Zuidbroek aan de A7, en stopt zuidelijker bij Meeden. Het gebied is aangewezen voor veel groene, duurzame energie. Ten westen van het windpark, bij Tussenklappen, mag ook een groot zonnepark worden gebouwd.

Windmolenpark ‘N33 Midden’ begint onder Meeden, ten hoogte van de noordelijke industrie in Veendam. De windmolens lopen er tot de N366 Drieborghweg. Daar bijna direct onder begint het zuidelijke gedeelte, dat langs de N33 loopt tot de hoogte van Wildervank.

Het windmolenpark aan de N33 wordt vaak in één adem genoemd met die in de Drentse Veenkoloniën, dat goed zichtbaar is vanaf de N33 en de N34 en langs Stadskanaal ligt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt in december 2016 dat de aanleg van dat windmolenpark moet worden uitgesteld. De uitspraak van de Raad van State over de windmolens volgt waarschijnlijk in december 2017; volgens Economische Zaken wordt er tot die tijd niet gebouwd.

Er is veel protest tegen de komst van de windmolens langs de N33 en in de Veenkoloniën. De actiegroep Tegenwind N33 wil samen met maatschappelijke en bewonersorganisaties kijken naar zonneparken als alternatief. De partij achter het Zonnepark Meeden stelt al langer dat windmolens niet meer nodig zijn als het zonnepark bij Tussenklappen wordt aangelegd. Economische Zaken legt de bezwaren tot dusver naast zich neer.

Windmolenpark Delfzijl Zuid: ‘het gaat niet om geld’

Het windpark in Delfzijl bestaat uit 34 windmolens. Volgens de plannen wordt het park in 2019 op twee plekken uitgebreid met bijna 50 nieuwe turbines. Het grootste gedeelte daarvan komt tussen Geefsweer en Oosterhorn te staan.

Ook zijn er plannen om het park aan de zuidkant uit te breiden met 16 nieuwe turbines van 100 tot 136 meter hoog, tot aan de dorpen Wagenborgen (minder dan 1 km afstand) en Nieuwolda (3,5 km afstand). De turbines moeten 44.000 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien.

Maar niet alle bewoners zijn blij met de uitbreiding. Projectontwikkelaar Ventolines oppert daarom om een gebiedsfonds van 50.000 euro per jaar in leven te roepen. Ze biedt bewoners 1000 euro compensatie. Omwonenden zijn echter niet te spreken over de gang van zaken en zeggen dat het niet om het geld gaat. Ze voelen zich in de steek gelaten door gemeente Delfzijl.

Windmolenpark Eemshaven: de hoogste van Nederland

Met een tiphoogte van 200 meter, heeft de Eemshaven twee van de hoogste windturbines van Nederland. Ze zijn per stuk goed voor de energievoorziening van 5000 inwoners. Er staan nu 88 windmolens in de Eemshaven, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk veel meer.

Eemshaven-West (rood gebied links op de kaart) moet goed zijn voor windmolens die samen 100 megawatt produceren. Aan de zuidkant wordt eveneens uitgebreid, tot aan het dorp Oudeschip (groen gebied). Daar zijn bewoners bang in de toekomst klem te komen zitten tussen de uitdijende Eemshaven en de nieuwe turbines. De bevolking wil een uitkoopregeling, maar daar wil de provincie niet van weten. Die dringt erop aan dat de bouwer van windmolens met een compensatieregeling komt.

Bekijk de locaties van de windmolenparken (bij benadering) hier op kaart.

Het laatste nieuws

Zowel de plannen als de problemen van de windmolenparken in Groningen zijn dus volop in beweging. Bij RTV Noord zitten we bovenop de laatste ontwikkelingen. De tekst in dit dossier wordt regelmatig bijgewerkt. Hieronder vind je het laatste nieuws: