Wonen in Stad

De woningmarkt in de stad Groningen is te krap. Er is er een tekort aan sociale huurwoningen en koopwoningen voor starters. In ons dossier Wonen in Stad lees je over de problemen, nieuwe woningprojecten en de uitdagingen.

Krapte op de woningmarkt

De krapte op de woningmarkt in de stad Groningen is vooral voelbaar voor starters en jonge gezinnen. Waar woningzoekers normaal uit 10 woningen kunnen kiezen, is dat aantal in de stad slechts 2. Dat drijft de prijzen van huizen flink op. In verschillende artikelen gaan we dieper in op de situatie van de Groningse woningmarkt:

Nieuwbouwprojecten

In 2030 telt Stad naar verwachting ruim 24.000 inwoners meer dan nu. De gemeente wil de verwachte bevolkingsgroei aankunnen en de krapte op de markt tegengaan door de komende jaren 20.000 extra woningen te bouwen. Dat moet gedaan worden binnen de huidige grenzen van de stad, in plaats van erbuiten. Dat gebeurt op verschillende aangewezen locaties in de Stad, aangegeven in het rood:

Spanningen in de particuliere huursector

Door spanning op de woningmarkt en een tekort aan huurwoningen, hebben verhuurders een zekere machtspositie verworven in de stad. Dit leidt geregeld tot spanningen met huurders en omwonenden. Enkele opmerkelijke verhalen over deze spanningen:

NAM frustreert woningbouw

Net als in het aangewezen aardbevingsgebied in de provincie Groningen, heeft de NAM een vinger in de pap over het bevingsbestendig bouwen van nieuwe woningen. De inmenging van de NAM zorgt op meerdere plekken voor frustraties en vertragingen:

Al het laatste nieuws

Hieronder vind je al het laatste nieuws over de ontwikkelingen die te maken hebben met Wonen in Stad: