Mini-college waardevermindering (Deel 4): Hoe verbeter je onderzoek naar waardevermindering?

Het vierde en laatste deel van de mini-colleges waardevermindering behandelt de zwakten van onderzoek naar waardevermindering. Hoogleraar George de Kam komt met voorstellen voor aanvullend onderzoek. Verder pleit hij voor een onderzoeksprogramma waarvan de resultaten voor alle wetenschappers openbaar zijn.
In deel drie kwam naar voren dat de onderzoeksmethode mede de uitkomst bepaalt. Ook bespreekt De Kam de verhouding tussen opdrachtgever en onderzoeker.
Deze derde aflevering is hier te zien.
Uit het tweede mini-college blijkt dat het moeilijk is voor onderzoekers die niet door de NAM zijn ingehuurd om cijfers te krijgen van het bedrijf.
Hier is het tweede college door George de Kam terug te zien.
In het eerste mini-college legt De Kam uit dat de gemiddelde waardevermindering die hij vond in een gebied vaak twee keer zo groot was als het bedrag dat de NAM uitkeerde aan mensen die hun huis daar verkochten.
Dat college is hier terug te zien.

Vierdelig mini-college

Aanleiding voor de mini-colleges zijn vragen die de hoogleraar kreeg van inwoners van het aardbevingsgebied over de uitkomsten van zijn onderzoek. Hoe komt hij bijvoorbeeld bij de hoogte van bijna een miljard aan waardeverlies? En waarom hebben vergelijkbare onderzoeken eigenlijk steeds andere uitkomsten? Deze en twee andere hoofdvragen behandelt de hoogleraar in vier filmpjes op deze website.

Lees hier meer over woningwaarde in het RTV Noord Aardbevingsdossier.