Zestig arbeidsplaatsen dankzij stro en water

Het is een droom van ondernemer Robert Mohansingh uit Wildervank om een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld. Dat gaat hij doen door op biologische wijze spaanplaat te maken van strovezels en bindmiddel op waterbasis.
De technische haalbaarheidsstudie is bijna afgerond. Het produceren van ongeveer 120.000 kuub op jaar basis moet zestig arbeidsplaatsen opleveren. 'Het bijzondere is dat zowel de strovezels als het bindmiddel biologisch zijn. Het heeft bovendien dezelfde eigenschappen qua dichtheden en elasticiteit als spaanplaat, MDF en HDF', zegt de in Suriname geboren Mohansingh. Het kan bovendien tegen een marktconforme prijs geproduceerd worden.

Sterk als een leeuw


Het product is gedeponeerd onder de naam Singhboard. 'Singh betekent toevallig leeuw. Zo sterk als een leeuw, haha. Maar dat is slechts een bijkomstigheid.'
Het SIBODU-project (Singhboard Duurzaam plaatmateriaal) heeft een innovatieve subsidie (IAG4) van de provincie Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) gekregen. Daarnaast wordt samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen, installatiebedrijf Hamer BV uit Apeldoorn en Geveke Bouw BV uit Eelde.

Laatste stap

Een exact moment van op de markt brengen is nog niet aan te geven. 'We zijn in het laboratorium bezig met de laatste stap van de technische haalbaarheidsstudie. Daarna is het de bedoeling om de definitieve plannen in te dienen bij de betreffende instanties. Vervolgens is het wachten op goedkeuring.'

Na twaalf jaar

Met name om financiers over de streep te trekken. Het streven is om rond de zomer de plannen rond te hebben. Dat is zo'n twaalf jaar nadat Mohansingh in 2005 al gezien had dat het maken van biologisch gemaakte platen mogelijk moest zijn. Sinds 2015 wordt in een laboratorium gewerkt aan het testen en ontwikkelen van prototypen.

Nieuw is moeilijk

Mohansingh wil in algemene zin wel iets zeggen over hoe lastig het is om nieuwe producten goed in de markt te kunnen zetten.
'Veel bedrijven die iets uitvinden hebben het moeilijk om partijen te overtuigen en zaken voor elkaar te krijgen. Vanwege de aardbevingsproblematiek heeft onderzoek van TNO uitgewezen dat bouwen met hout gunstiger is dan het gebruik van beton. Dat is een voordeel voor Singhboard.'
Op dit moment trekt Mohansingh de kar nog zelf, maar het is de bedoeling dat degenen die het financieel management gaan doen op termijn de leiding krijgen.

Eigenwijsheid laten varen

Er is inmiddels een locatie bekend, maar verder dan het noemen van 'ergens in Noord-Groningen' wil Mohansingh niet gaan. Het uitgangspunt was Ter Apel, maar het blijkt dat in andere delen van de provincie Groningen meer mogelijkheden zijn om tot een succesvolle financiering te komen.
'Dan kun je wel blijven zitten en denken Oost-Groningen moet het worden, maar eigenwijsheid moet je ook een beetje laten varen om te kunnen zeggen waar de meeste kansen zijn dat het kan slagen vanwege financierbaarheid. Dan kom je toch in Noord-Groningen terecht.'
Veel partijen die iets uitvinden hebben het moeilijk om partijen te overtuigen
Robert Mohansingh-directeur Singhboard Holding BV

Eemshaven of Delfzijl

De Eemshaven of het havengebied in Delfzijl lijken de meeste kans te maken als vestigingsplaats. In Noord-Groningen gelden meer stimuleringsregelingen vanwege de aardbevingen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat er stoom beschikbaar moet zijn om het productieproces ook te verduurzamen.

Werkgelegenheid

Mohansingh heeft een aantal doelen. Ten eerste wil hij Groningen in de vorm van werkgelegenheid iets geven. Er is ruimte voor ongeveer zestig arbeidsplaatsen op het moment dat het productieproces volledig draait.
'Het maximale dat we kunnen produceren is 120.000 kubieke meter plaatmateriaal op jaarbasis. Dan gaan we uit van zeven dagen in de week, vierentwintig uur per dag produceren.'

Geen houtkap meer

Ten tweede is het zijn liefde voor de wereld. 'Ik wil dat er geen houtkap meer plaatsvindt. Er wordt voor de Nederlandse markt op jaarbasis negenhonderdduizend kubieke meter hout geïmporteerd en er vinden emissies plaats verbrandingsgassen tijdens het transport. Hierdoor verdwijnen tropische oerwouden. Ze zeggen wel dat ze gaan herplanten, maar ik weet vanuit mijn kennis dat als je een regio ecologisch aangetast hebt, het nooit meer terugkomt.'
Ik wil dat er geen houtkap meer plaatsvindt
Robert Mohansingh-directeur Singhboard Holding BV

Bijdrage aan maatschappij

De missie van Mohansingh is om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. 'Werkgelegenheid is hier een hot item. Kijk, we kunnen het ook ergens anders in de wereld doen of in Nederland, maar we willen graag een bijdrage leveren aan de samenleving waar we deel vanuit maken en dat is Groningen. Nu eerst afwachten wanneer en waar de fabriek gebouwd wordt.'