SodM: 'Aardwarmte kan mogelijk tot extra bevingen leiden'

© WarmteStad
'De risico's van de winning van energie uit aardwarmte worden onderschat. Gebieden waar aardbevingen voorkomen, zoals Groningen, moeten worden ontzien.' Dat zegt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).
Het is de eerste keer dat de toezichthouder aardwarmte of geothermie, waarbij energie wordt gewonnen uit warmte onder het aardoppervlak, onder de loep neemt. In Groningen wordt momenteel gewerkt aan een groot geothermieproject in het noordwesten van de stad.

Nieuwe technieken

Omdat het om relatief nieuwe technieken gaat, is er volgens het SodM nog te weinig aandacht voor risico's op het gebied van veiligheid en milieu. Ook ontbreekt het in de sector nog aan expertise.
Aan dit laatste kan het ministerie van Economische Zaken iets doen door strengere eisen te stellen.

Kritisch kijken

Harry van der Meijden, inspecteur-generaal van het SodM: 'We moeten bijvoorbeeld kritisch kijken naar geothermie in gebieden met een verhoogde kans op natuurlijke aardbevingen, zoals in oostelijk Brabant en Noord-Limburg. Maar ook in Groningen met aardbevingen als gevolg van gaswinning.'

Extra bevingen

'Het is niet verstandig om in een gebied waar al aardbevingen zijn, te beginnen met aardwarmte-projecten. Het kan mogelijk extra bevingen veroorzaken. Je moet er buitengewoon voorzichtig mee zijn.'

Aansprakelijkheidsdilemma

Daarnaast kan het geothermieproject ook zorgen voor onduidelijkheid over aansprakelijkheid voor schade aan bijvoorbeeld gebouwen. Straks zou volgens het SodM niet meer duidelijk zijn of die wordt veroorzaakt door gaswinning of geothermie.

Veiligheid verbeteren

De sector zelf moet te rade gaan bij de olie- en gassector en de kennis die daar aanwezig is gebruiken om de veiligheid bij het gebruik van aardwarmte te verbeteren.

Lees ook: