'Twijfels over aanleg snel internet zijn onterecht'

© Loek Mulder / RTV Noord
Het bedrijf Rodin gaat snel internet aanleggen in de gemeente De Marne. Maar een grote groep bewoners valt buiten de boot en ook is er onduidelijkheid over wat Rodin biedt. Rodin wil de bewoners gerust stellen.
Leestijd is een minuutje of zes, maar dan weet je precies hoe het ervoor staat met de aanleg van snel internet in de provincie.

Genoeg mensen gemeld

Het Groningse bedrijf Rodin Broadband is door de provincie gecontracteerd om 13.687 adressen in de provincie te voorzien van snel internet. Daarmee wordt gestart in de gemeente De Marne.
Rodin zou beginnen met de aanleg van de infrastructuur wanneer minstens de helft van de 511 zogeheten 'witte adressen' zich voor de deadline van 5 mei zou aanmelden voor aansluiting van een snelle internetverbinding. Er hebben zich inmiddels genoeg mensen gemeld.

Witte adressen

Die witte adressen zijn die waar de internetverbinding zeer traag is. De grens daarvoor ligt op dertig Mbit per seconde. Dat is onvoldoende voor een gezin waar tegelijk meerdere mensen van wifi gebruik maken, en zeker voor een gemiddeld bedrijf.

Zekerheid

Maar waar de mensen op de witte adressen 'ja' tegen zeggen, is niet duidelijk. Wat voor abonnement ze krijgen weten ze niet en ook de prijs ervoor is niet bekend. De provider bij wie het abonnement wordt afgesloten is Kabelnoord in Dokkum, maar die geeft nog geen duidelijkheid over prijzen of snelheden.
Bovendien hebben mensen geen zekerheid over de abonnementsvorm. Mensen vrezen dat ze voor bijvoorbeeld een tv-abonnement nog steeds zijn aangewezen op een andere aanbieder zoals KPN of Ziggo.
We zijn snel van start gegaan in De Marne, misschien wel te snel
Date Hoiting-Rodin

Haast

Rodin-woordvoerder Date Hoiting wil de bezorgdheid wegnemen: 'We zijn snel van start gegaan in De Marne, misschien wel te snel. Maar we hebben haast, er ligt een harde deadline van eind 2019 waarop Rodin in de provincie alle witte adressen aangesloten moet hebben.' Hoiting zegt dat Rodin vóór 15 mei iedereen een totaalpakket wil bieden voor internet, tv en telefonie.
Om twijfelaars over de streep te trekken heeft Rodin de periode waarin mensen zich kunnen aanmelden verlengd naar 26 mei. Na De Marne begint Rodin met de inventarisatie van de interesse in de gemeente Winsum.

Straalzender

Ook hebben inwoners van De Marne vragen over het soort snel internet dat wordt aangeboden. Veel plekken krijgen namelijk geen glasvezel, maar toegang tot snel internet via een straalzender, door Rodin 'internet over de radio' genoemd. Waar glasvezel komt en waar straalzenders is evenmin helder.
Rodin zegt er nu nog geen duidelijkheid over te kunnen geven. De provincie accepteert in de afspraken met Rodin in de aanlegfase een verhouding van zestig procent glasvezelverbindingen en veertig procent via een straalzender. Later moet de verhouding komen op tachtig - twintig. Rodin zelf houdt het op negentig – tien op langere termijn.

'Prima oplossing'

'Pas op 26 mei, als de vraagbundeling is afgerond kunnen we bepalen hoeveel adressen glasvezel krijgen', zegt Hoiting van Rodin. 'Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk mensen op glasvezel willen aansluiten. Waar dat niet kan of onmogelijk is, worden verbindingen draadloos. Wanneer je voor één persoon een glasvezelkabel naar een dorpje moet leggen, wordt het wel heel duur.'
Er trouwens niks mis met internet door de lucht, benadrukt Hoiting: 'Het is een prima oplossing, ook via straalzenders bieden we vijftig of honderd Mbit per seconde.'

Balen

Hoiting zegt ondertussen te balen van de twijfel over de prestaties van de onderneming. 'We zijn een serieus bedrijf met een serieuze opdracht, maar het is geen makkelijke. Het is jammer als mensen denken 'we vertrouwen het niet'.'

Rem

In totaal zijn in Groningen ruim 20.000 adressen verstoken van een fatsoenlijke internetverbinding, vooral op het platteland is dat een probleem. Het betekent dat scholieren toetsen niet kunnen uploaden en dat boeren bijvoorbeeld hun mestboekhouding amper online kunnen doen. Traag internet zet daarmee een rem op de ontwikkeling van de regio.

Regeling

Om daar wat aan te doen hebben de Provincie Groningen, de Economic Board en de Nationaal Coördinator Groningen een subsidieregeling in het leven geroepen. Daarvoor legt de provincie dertig miljoen euro op tafel.
De Economic Board Groningen en Nationaal Coördinator Groningen passen elk vijf miljoen euro bij. Tien miljoen euro is speciaal bestemd voor het aardbevingsgebied.

Grijs

De provincie wilde aanvankelijk dat alle 20.000 adressen toegang zouden krijgen tot sneller internet. Circa 7.000 adressen zijn echter afgevallen omdat die na een check door KPN en Ziggo door die aanbieders voor 2020 mogelijk voorzien kunnen worden van beter internet.
Dit zijn de zogeheten grijze adressen en daar mag de provincie de aanleg van snel internet niet financieel steunen. Europese staatssteunregels verbieden dat. Overigens is over de vraag of de grijze adressen daadwerkelijkeen snellere verbinding krijgen geen enkele zekerheid.
In de praktijk wordt de beloofde snelheid op het aansluitpunt gewoon niet gerealiseerd. Zelfs eigen monteurs van KPN zeggen dat
Frits Looyé-ondernemer De Marne

Wit naar grijs

In de gemeente De Marne zijn volgens een inventarisatie van de Stichting Glasvezel De Marne het afgelopen jaar circa 150 adressen van wit naar grijs veranderd. Die adressen kunnen daarmee geen gebruik meer maken van het aanbod van Rodin.
Ook het adres van Frits Looyé in Ulrum is een van de afvallers omdat het tot 'grijs adres' bestempeld. Looyé is ook bestuurslid van de Stichting Glasvezel De Marne.

Deugen

Looyé: 'Van de 5 bestuursleden van Stichting Glasvezel De Marne zijn het afgelopen jaar spontaan 3 adressen grijs gelabeld door KPN. Rodin en Provincie stonden erbij en keken er naar en geloofden KPN op hun woord.'
Volgens Looyé deugen de meetgegevens van KPN niet: 'In de praktijk wordt de beloofde snelheid op het aansluitpunt gewoon niet gerealiseerd. Zelfs eigen monteurs van KPN die de lijnen komen doormeten, komen tot de conclusie dat de dertig Mbit per seconde nu niet en ook niet in 2020 gehaald wordt met de huidige aansluitingen en de afstanden die overbrugd moeten worden naar panden.'

Stappen

Looyé zelf is eigenaar van een klein energiebedrijf en heeft zijn onderneming inmiddels deels naar Drachten verhuisd, omdat er niet langer viel te werken met de trage internetverbinding. Looyé zegt dat de 150 afvallers de actie van KPN niet waarderen en zich beraden op stappen.
'Het internet hindert nu al een normale bedrijfsvoering en die achterstand op de concurrentie wordt alleen maar groter als de glasvezelkabel straks geen aftakking naar deze panden krijgt', aldus Looyé.

Buiten de boot

Voor de zevenduizend grijze adressen kan Rodin weinig betekenen. Het bedrijf verwijst 'grijze Groningers' door naar (bewoners)initiatieven zoals Breedband Noord-Groningen. Die verzamelt op de website ikbennietgrijs.nl de grijze adressen die menen toch beneden de snel-internetgrens van 30 Mbit per seconde te zitten.
Die adreslijsten wil Breedband Noord-Groningen overhandigen aan KPN en Ziggo in de hoop dat de adressen die nu buiten de boot vallen toch in aanmerking komen voor beter internet.