Uitgifte kavels en kantoren flink in de lift

© Archief RTV Noord
Ondernemers hebben vorig jaar meer geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsterreinen, panden en kantoorruimte. In de regio Groningen - Assen werd ruim 26 hectare aan bedrijfskavels uitgegeven, 21 hectare meer dan het jaar ervoor.
Voor het eerst in jaren ligt de uitgifte van bedrijfskavels in de regio Groningen - Assen ook boven de prognose van twaalf hectare per jaar. De cijfers komen uit de Bedrijventerreinenmonitor van de Regio Groningen-Assen (RGA). De gemeenten in dit gebied hebben met elkaar afgesproken de ontwikkeling van bedrijventerreinen af te stemmen.

Grote transacties

Al is het aantal verkochte hectares bedrijfsgrond een stuk hoger dan in de jaren ervoor, er moet wel bij worden gezegd dat de uitgifte voor een belangrijk deel voor rekening komt van twee grote transacties in de gemeente Groningen.
Ingenieursbedrijf Sweco kocht een stuk grond van dertien hectare op het terrein Roodehaan aan de zuidoost kant van de stad. Nog eens zes hectare is gekocht voor de bouw van een crematorium op het terrein Hoendiep.

Achterstand

De gestegen verkoop heeft ook nog niet de achterstand in grondverkoop van de afgelopen jaren goedgemaakt. Gerekend vanaf 2011 is de uitgifte 31 hectare minder dan waarop gerekend was. Dat is een stuk grond van meer dan zestig voetbalvelden.

Voorraad

De Groningse wethouder Joost van Keulen, voorzitter van het ez-overleg van de regio Groningen - Assen, denkt dat met de huidige groei van de economie die achterstand de komende jaren wordt ingelopen.
De regio Groningen-Assen heeft nu nog 179 hectare hectare bedrijfskavels op voorraad, voldoende voor de komende 23 jaar, of voor vijftien jaar in een beter verkoopscenario.

Bestaande

Niet alleen werd meer grond verkocht, ook bestaande bedrijfsruimte werd in 2017 meer verhuurd of verkocht. 34 hectare in totaal, zo'n veertig procent meer dan een jaar eerder. Het merendeel van het aanbod wordt binnen twee jaar verhuurd of verkocht

Aanbod

Door de toegenomen vraag neemt het aanbod van te koop of te huur staande bedrijfspanden op bedrijventerreinen af, evenals in de afgelopen jaren. In 2017 werden 174 panden aangeboden, twee jaar eerder waren dat nog 260 panden.

Leegstand

Ook de kantorenmarkt voor grotere kantoren bloeit enigszins op. Er is nog veel leegstand, maar voor het eerst sinds 2008 is een stijging te zien in het aantal verhuurde vierkante meters.