Definitief geen doorstart Athleteshop

© Jan Been/RTV Noord
De begin juli failliet verklaarde webwinkel Athleteshop van oud-schaatser Yuri Solinger wordt definitief niet doorgestart. Er heeft geen enkele geïnteresseerde partij op het voortzetten van de gehele onderneming geboden.
De belangrijkste reden is volgens het faillissementsteam van BENK Advocaten uit Groningen dat de naam Athleteshop te ernstig besmeurd is. Dat bleek uit reacties van belangstellenden. De investering om het imago te herstellen vindt iedereen te hoog.

Klachtenregen

Begin dit jaar verscheen Solinger twee keer op televisie in het consumentenprogramma Kassa om het boetekleed aan te trekken over alles wat er fout ging op het gebied van het niet of te laat leveren van bestellingen. Ook regende het klachten op diverse internetfora.

Niets uit de boom gevallen

Een maand geleden bleek ook al dat de belangstelling niet groot was. Na een eerste biedingspoging probeerde de curator in tweede instantie partijen alsnog te interesseren.
Lars van Dijk van het fallissementsteam verwoordde het toen als volgt. 'We zijn aan het schudden en hopen dat er nog iets uit de boom valt. Dat is nodig, want er is nu onvoldoende aanleiding om met een partij in zee te gaan.' Dat heeft tot niks geleid.

Verkoop in delen

Gevolg is dat de onderneming in delen verkocht wordt. De nog aanwezige inventaris wordt via een online veiling aan de man gebracht.
Voor de immateriële vaste activa, zoals software en specifieke bestanden over online activiteiten, is curator Peter Bakker nog in gesprek met enkele partijen.

Schuld bijna vijf miljoen

Inmiddels is ook meer duidelijk hoe belabberd de financiële situatie was, waardoor de directie van Atheteshop uiteindelijk zelf het faillissement aangevraagd heeft. Er is nog bijna 79.000 euro in kas en daar staat een actuele schuld van ruim 4,8 miljoen euro tegenover.
De belangrijkste schuldeiser is de fiscus. Bij de belastingdiensten in Nederland, Engeland, België, Duitsland en Frankrijk staat een bedrag van bijna 1,1 miljoen euro open.

Fiscus gaat voor

In een eerder stadium liet de curator al weten dat de kans klein was dat klanten nog iets van hun openstaande bestelling terug zouden zien dan wel terugbetaald krijgen.
Kijkend naar de totale schuldpositie is duidelijk dat geen enkele webshopklant geld terug krijgt. Preferente crediteuren, zoals de fiscus, zijn altijd als eerste aan de beurt als er nog iets uit een failliete boedel te betalen blijkt.

Ondergang was hot

Dat klanten de ondergang van Athleteshop bezig hield blijkt wel uit het feit dat meer dan 9.000 e-mails binnenkwamen bij het faillissementsteam. Bijna 4.500 klanten en leveranciers hebben een vordering ingediend.

Voortdurende liquiditeitsbehoefte

Naar de exacte oorzaak van het faillisement wordt nog gezocht. Feit is dat ondanks de explosieve groei de laatste jaren voortdurend sprake was van verlies. Er was een permanente liquiditeitsbehoefte.
De marges op de producten waren te gering om in een winstpositie te komen. Doordat leveranciers niet tijdig betaald werden, stopten velen met leveren. Hierdoor konden vervolgens klanten steeds slechter bediend worden.

Klachtenafhandeling steeds dominanter

Dit zorgde voor steeds grotere leveringsproblemen. Met een toenemende druk op retour- en klachtenafhandeling. Hier moest meer personele inzet op gepleegd worden, wat weer tot extra kosten leidde.
Mede door de negatieve berichtgeving werd steeds minder besteld en werd de garantstelling bij de online betalingsprovider Adyen regelmatig naar boven bijgesteld. Dit alles zorgde voor steeds grotere liquiditeitsproblemen.

Alles gestopt

Kort voor het faillissement zijn alle activiteiten gestaakt. Telefoonlijnen waren afgesloten, de websites waren offline en de 121 personeelsleden werden naar huis gestuurd. Internetdienst Google, internetproviders en betaalbedrijf Adyen hadden hun diensten al gestaakt.
Adyen regelde het online betalingsverkeer, maar zegde begin mei het contract op toen het financiële risico om de online betalingen af te vangen opgelopen was naar ruim 800.000 euro.

Afwikkeling duurt half jaar

Of sprake is van onbehoorlijk bestuur van de directie moet in het vervolgonderzoek van de curator blijken. De verwachting is dat de afwikkeling van het totale faillissement een half jaar in beslag neemt.