Een leven lang leren, geen ontkomen meer aan

© RTV Noord
Alleen een gedegen opleiding is tegenwoordig niet meer genoeg. Om bij te blijven moet je regelmatig terug naar de schoolbanken. Een leven lang leren heet dat. Superbelangrijk, zegt NoordZaken-expert en personeelsdeskundige Jorinde Kelder.
'Investeren in jezelf is de beste investering die je kunt doen', zegt ze.

Door Jorinde Kelder

Mijn vorige expertblog ging over de gesprekken die bedrijven met medewerkers voeren over hun functioneren. Een uitvloeisel van deze gesprekkencyclus zijn de leertrajecten die medewerkers kunnen doorlopen.

Meebewegen

Met de energie die je als bedrijf steekt in het bespreken van doelstellingen, de voortgang en beoordeling, wordt duidelijk waar de medewerker staat en hoe hij zich verder wil ontwikkelen. Dat laatste is belangrijk, want in een wereld waarin veranderingen steeds sneller gaan, moeten medewerkers mee kunnen bewegen om (nieuwe) taken uit te kunnen voeren.
Veranderingen in organisaties brengen niet alleen nieuwe taken met zich mee, maar vragen vaak ook om ander gedrag. Het is belangrijk dat de medewerkers daarbij geholpen worden. Aan hen moet ook goed worden uitgelegd wat de noodzaak en het nut van de veranderingen zijn.

Wat kan de werkgever doen?

Oplossingen binnen bedrijven liggen vooral in het anders kijken naar leren en stimuleren van leren en ontwikkelen. Daarbij kun je als werkgever de behoefte van het individu voorop stellen. Dus niet voor iedereen hetzelfde aanbieden. Maak er maatwerk van waar dat kan. Uiteraard kan het zo zijn dat sommige zaken belangrijk zijn voor grotere groepen medewerkers, denk bijvoorbeeld aan leren presenteren.
Maak leertrajecten voor medewerkers aantrekkelijk en toegankelijk
Jorinde Kelder
Nou moet je als werkgever je medewerkers er vaak wel van overtuigen dat leertrajecten voor hen zelf van belang zijn. Dan helpt het wanneer je deze aantrekkelijk en toegankelijk maakt. Laat medewerkers daarom een opleiding volgen in 'de tijd van de baas'. Studieverlof - betaald of niet - is ook een mogelijkheid. Zet technologie in waar dat kan, bijvoorbeeld via online zelfstudie-modules.

Zelfinzicht

Help medewerkers bij het invullen van hun 'leven lang leren'. Zorg voor een aanspreekpunt voor leervragen, bied tools of tests aan waarmee medewerkers tot zelfinzicht kunnen komen en zorg voor een toegankelijk opleidingenoverzicht.
Leg ook uit wat de financieringsmogelijkheden zijn, waar de werkgever kan bijdragen en of er misschien mogelijkheden zijn om studiefinanciering te ontvangen van de overheid.
Het levenlanglerenkrediet van de overheid is ook een mooie optie. Zie voor de mogelijkheden en voorwaarden hierover de website van DUO.

Investeren in jezelf

Uit mijn ervaring als manager personeel en organisatie weet ik dat investeren in jezelf de beste investering is die je kunt doen. Je helpt jezelf naar een hoger niveau. Zelfs wanneer je tot de slotsom komt dat een studie niet geheel bij je past, dan ben je op dat punt ook weer wat wijzer geworden. Weten wat je niet wilt is ook belangrijk voor je ontwikkeling.

Een leven lang leren, mijn tips:

- Maak leertrajecten aantrekkelijk en laagdrempelig
- Ondersteun medewerkers bij het invullen van een leerprogramma
- Maak maatwerk van leerprogramma's. Stem ze af op individuele medewerkers
- Maak duidelijk dat een studie een uitstekende investering in jezelf is.

Jorinde Kelder is P&O-expert. Ze is werkzaam bij het consultancy- en opleidingsbedrijf Wagner Group in Groningen.