Instellingen

Hoe tevreden zijn je medewerkers écht?

© RTV Noord

Welke ondernemer weet hoe de medewerkers denken over het bedrijf? Hoe gaat het er binnen de bedrijfsmuren aan toe, en wordt het management wel gewaardeerd? Heeft het personeel bovendien genoeg ruimte voor eigen ontwikkeling?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) kan het duidelijk maken, zegt NoordZaken-blogger en P&O-expert Jorinde Kelder. Het levert enorm waardevolle info op.

Door Jorinde Kelder

Met een mto meet je de werkbeleving van medewerkers. Zo kom je te weten wat er speelt en hoe personeel over de organisatie denkt. De uitkomsten van het onderzoek helpen de organisatie met het nemen van de juiste beslissingen over beleid. Daarmee kan de organisatie zich verbeteren.

Achterhaald

Eerst een dikke 'maar'. Een traditioneel mto, waarbij je eens per jaar of nog minder vaak meet hoe betrokken medewerkers zijn, is achterhaald. Een mto in deze oude opzet is vaak niet meer dan een ritueel en vast onderdeel in de jaarlijkse of tweejaarlijkse HR-cyclus.

Hoog tempo

Veel organisaties zoeken bevlogen en betrokken werknemers die de organisatie naar een hoger niveau willen brengen. Het is in dit verband van belang om je te realiseren dat het tempo in de meeste organisaties hoger ligt dan in het verleden.

Vertrekrisico

Organisaties kunnen het zich daarom niet altijd meer veroorloven om lang te wachten met peilen wat leeft onder medewerkers. Organisaties willen het net ophalen met ideeën, gedachten en beleving van medewerkers. Doen ze dat niet, of niet snel genoeg, dan is er een risico dat medewerkers die het bedrijf echt vooruit helpen, vertrekken.

Meet je niet vaak genoeg, dan loop je al gauw achter de feiten aan
Jorinde Kelder - P&O-expert

Eens per jaar of nog minder vaak meten hoe betrokken de medewerkers zijn maakt het lastig om te bepalen wat de oorzaken zijn van veranderingen in hun betrokkenheid. Zo ga je dus achter de feiten aan lopen.

Het gevolg is dat je oplossingen verzint voor problemen die maanden geleden relevant waren. Dit maakt het lastig om problemen op de werkvloer tijdig te signaleren, laat staan te voorspellen.

Vinger aan de pols

Vaker meten laat trendlijnen zien en maakt ook de effecten van training of interventies zichtbaar. Het zorgt ervoor dat ook problemen snel gesignaleerd kunnen worden. Met de vinger 'real-time' aan de pols kun je zaken al vroeg zien aankomen en dus snel ingrijpen.

Nú willen weten

Vergis je niet in de snelheid waarmee moderne organisaties veranderen. Om ook vanuit de hr-afdeling daar snel op te kunnen reageren wil je nú weten hoe het ervoor staat in de organisatie.

Een manager beleeft zijn werk heel anders dan een stagiair, er zijn dus verschillende vragenlijsten nodig
Jorinde Kelder - P&O-expert

Gebruikelijk is ook dat alle medewerkers dezelfde vragenlijst krijgen. Daar komt dan een gemiddeld cijfer uit, dat voor de hele organisatie geldt. Maar een manager beleeft zijn werk anders dan de stagiaire. Na bijvoorbeeld een training voor managers over bijvoorbeeld feedback geven, kun je een dag later meten of deze training zinvol was.

Verder kijken

Als je toch een gestructureerde vragenlijst aan medewerkers voorlegt, kun je ook vragen opnemen over het afdelingsuitje of over een overname die op stapel staat. Kijk dus verder dan alleen medewerkerstevredenheid.

Uitkomsten delen

Denk ook na over hoe je de resultaten van het mto met medewerkers deelt. Dat is van groot belang.

Als medewerkers de moeite nemen om een vragenlijst in te vullen, hebben ze ook recht te weten wat de uitkomsten zijn. Maak de resultaten dus zichtbaar en bespreekbaar voor iedereen in het bedrijf. Vertel ook duidelijk wat je ermee gaat doen en welke maatregelen je neemt naar aanleiding van het mto.

Om een mto te doen zijn er tegenwoordig bijzonder goede online enquête-tools. Wil je het maximale eruit halen? Dan heb je veel aan begeleiding door een deskundige.

Hoe haal je resultaat uit onderzoek naar tevredenheid van je personeel? Mijn tips:

- Meet meer dan medewerkerstevredenheid
- Meet regelmatig en doe ook metingen naar zaken die nu spelen
- Garandeer medewerkers anonimiteit
- Deel de uitkomsten met iedereen die de vragenlijst heeft gekregen.

Jorinde Kelder is P&O-expert. Ze is werkzaam bij het consultancy- en opleidingsbedrijf Wagner Group in Groningen.

?Lees ook: