'Winst maken moet voor een bedrijf niet het hoogste doel zijn'

Reina Boels
Reina Boels © RTV Noord
Iets betekenen voor de maatschappij zou voor een bedrijf belangrijker moeten zijn dan het maken van winst. Daarover schreef NoordZaken-expert Reina Boels in haar vorige blog. In haar nieuwe bijdrage: hoe doe je dat dan, zo veel mogelijk meerwaarde voor de samenleving creëren?

Door Reina Boels

Om grip op duurzaamheid en impact te krijgen is kritisch zelfonderzoek nodig. Naar de eigen, interne processen en de bedrijfsvoering, de producten en diensten die worden geleverd, de positie van de organisatie in de productieketen en door álle stakeholders in beeld te hebben.
Stakeholders – belanghebbenden – zijn personen of groepen die invloed hebben op de doelen die de organisatie nastreeft, denk aan werknemers, investeerders, aandeelhouders, de overheid, omwonenden, klanten en leveranciers.

Maatregelen nemen

Meten is weten. Inzicht in het interne proces van een organisatie betekent dat alle milieugegevens omtrent zaken als afval, water, energieverbruik, zakelijk verkeer en woon-werkverkeer, inkoop en leveranciers bekend zijn. Hiermee kan de milieuprestatie en de CO2-footprint worden berekend en kun je maatregelen nemen die het milieu sparen en ook kosten besparen.

Medewerkers betrekken

Energieneutraal in 2030 kan bijvoorbeeld een ambitie zijn. Door medewerkers, leveranciers en stakeholders bij deze ambitie te betrekken, kan een organisatie échte impact maken. Bon Holding uit Hoogezand is een mooi voorbeeld van deze aanpak.
De directie van Bon Holding heeft na een presentatie over de milieuprestaties en de duurzaamheidsambities aan de medewerkers gevraagd of er ook werknemers waren die affiniteit hadden met de onderwerpen uit de milieuprestaties.

Ambassadeurs

In no-time had het bedrijf twaalf ambassadeurs die in werkgroepen aan de slag gingen met zaken als afval, water, energieverbruik, mobiliteit, inkoop en leveranciers. Door op deze manier als organisatie je ambities te delen krijg je een bewustwording die ook buiten de organisatie doorwerkt. Werknemers zijn immers in hun vrije tijd ook consumenten.
Kijk ook kritisch naar je producten of diensten. Veel producten worden in een lineair model geproduceerd: uit een grondstof wordt een nieuw product geproduceerd, dat eindigt als restafval. Een tweede model is dat een deel van een product wordt hergebruikt, gerecycled.

Hergebruik

Wat we willen is naar een circulaire economie, zonder gebruik van nieuwe grondstoffen en met volledig hergebruik van producten. Van grondstof naar grondstof, met een energieneutrale productie. Voor diensten kan dit ook worden doorgevoerd, diensten kunnen CO2-neutraal worden aangeboden. Doe je het zo, dan maak je als organisatie impact.

Norm

Duurzaamheid moet de norm worden. Dat betekent dat het principe ook in de keten van medewerkers, leveranciers en stakeholders doorgevoerd moet worden. Want met wie doet u zaken? Doen uw leveranciers wel eerlijk zaken? Werkt u in de keten niet onbewust mee aan het delven van unieke grondstoffen, het vernietigen van het milieu, kinderarbeid of uitbuiting?
Wat zijn de échte waarden van uw stakeholders? Zijn ze ook bezig met duurzaamheid? Kies heel bewust de partners waarmee u samen de circulaire kringloop van een product - van grondstof naar grondstof en energieneutraal - of dienst - CO2 neutraal kunt sluiten.

Winst

Een bedrijf kan meer voor de samenleving betekenen wanneer materiaalgebruik, energiegebruik en infrastructuur bewust worden gekozen. Op allerlei momenten in de productieketen is daar winst te behalen.
Door alle stakeholders te betrekken kan meerwaarde worden gecreëerd voor mens, milieu en organisatie die ook op de lange termijn houdbaar is. Zo ga je van winst naar waarde naar impact, ofwel: meerwaarde voor de samenleving.

Tips en ideeën:

-  Een bedrijf dat iets betekent voor de samenleving houdt het langer vol dan een bedrijf dat winst tot hoogste doel heeft benoemd
- Maak duidelijk wat je visie en ambitie is op maatschappelijk verantwoord ondernemen
- Toon aan met daden, harde feiten of resultaten dat het menens is. Zo creëer je draagvlak
- Betrek medewerkers bij de plannen en kijk of er werknemers zijn die zich als ambassadeur willen inzetten voor de duurzaamheidsambities van de organisatie
Reina Boels schrijft voor NoordZaken over duurzaam ondernemen. Met haar bedrijf Rein Advies helpt ze bedrijven met toekomstbestendig ondernemen en organisaties CO2-neutraal en maatschappelijk betrokken te maken.