Het verhaal van: Bert Berghuis

Het christelijk geloof is niet maar een kracht of een vorm van spiritualiteit maar ik ervaar het als een realiteit dat God mij geschapen heeft en een doel met me heeft. Het is niet maar een illusie waarin je gelooft, al komt dat voor heel velen zo over:"leuk voor jou".
Voor ieder geldt dat we snel gewennen aan alles om ons heen, terwijl de natuur om ons heen zo bijzonder is. Alles wat groeit en bloeit in het voorjaar of neem ons lichaam, een wonder op zich. Het kan niet anders dat daar een ontwerper aan ten grondslag ligt.
Ik vind het niet moeilijk er de hand van God in te zien, en ben er ook vaak in bevestigd. Zonder die almachtige God wordt je leven toch plat, een leven van opgaan. blinken en verzinken. En waarom het christelijk geloof? In tegenstelling tot andere "geloven"is het geloof in Christus geen ijver-geloof, waarbij je steeds je best moet doen om "het paradijs"te bereiken, steeds die god tevreden stellen. Het geloof in God maakt je mild en vergevend en je hoeft niet meer te ijveren, er is al betaald voor je toekomst en dat mag je nu al vieren. Jezus gaf ons het perfecte voorbeeld, niet je gram halen maar bewogen zijn met je medemens.
Geloven in God vraagt wel zelfverloochening, steeds als je je eigen weg gaat kom je bedrogen uit, verniel je met je ego relaties, en veel moois om ons heen,,Zie in de wereld wat er gebeurt, geen harmonie maar haat. Overgave en jezelf wegcijferen geeft een begin van harmonie in dit leven. In de eeuwigheid een volmaakte harmonie.   Bert Berghuis, Westernieland