Het verhaal van: Aukje Tillema

God werd voor mij een andere God toen ik kennismaakte met het boek: “Een cursus in wonderen”. Daarvoor had ik eens een dominee op de radio horen zeggen dat God helemaal niet machtig is.
Ik schrok, want dit kwam nog wel uit de mond van een dominee. Wat hij verder zei kwam overeen met wat in bovengenoemd boek over God wordt gezegd.
Het komt hierop neer: God heeft ons geschapen (onze geest, niet ons lichaam) met een vrije wil, we hebben verantwoordelijkheid, we kunnen kiezen. God heeft ieder van ons onvoorwaardelijk lief want we zijn een deel van Hem.
Er is verschil tussen wie we zijn en wat we doen. Wat we doen zal effect hebben op wat we meemaken aan emoties enz. maar we zullen altijd blijven wie we zijn: een eeuwig geliefd kind van God.
God houdt ons niet elk moment van ons leven in de gaten, hij laat ons vrij. Ik vind dat zo bevrijdend, had tot dat moment zo’n moeite met het idee dat God mij beoordeelde en veroordeelde.
Nu lees ik dat God mij zelfs niet eens vergeven hoeft, omdat Hij mij nooit veroordeeld heeft. Zelfs de woorden in het “Onze Vader” worden nu anders. DE ANGST VOOR GOD IS WEG.
Aukje Tillema