God in Groningen: Bisschop De Korte

Hij moet een tevreden mens zijn, de bisschop van Groningen. Immers, Gerard de Korte viert zijn lustrum als de kerkelijk leider van het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Daarnaast is hij precies 12,5 bisschop. De monseigneur is bepaald nog niet uitgekeken op zijn kerkprovincie die, zo bleek uit onze
vorige week, het hoogste aantal niet-gelovigen telt.
De bisschop telt z'n zegeningen. Hij heeft weliswaar de verantwoording over een relatief klein groepje katholieken, maar die zijn juist strijdbaarder en vaster in de leer dan katholieken in andere bisdommen.