Max van den Berg stopt als hij zeventig is

© Remy van Mannekes
Commissaris van de Koning Max van den Berg heeft formeel ontslag genomen. Zoals eerder aangekondigd stopt de CdK als hij zeventig jaar is. Op 22 maart 2016 is het zover. Van den Berg legt daarom op 1 april 2016 zijn functie neer.
Ontslagbrief

Van den Berg heeft zijn ontslagbrief aan Koning Willem-Alexander maandag op de bus gedaan. De procedure voor de benoeming van een nieuwe commissaris ligt nu bij Provinciale Staten en begint met het vaststellen van een zogeheten profielschets.

Gesprekken

De fractievoorzitters van de politieke partijen in Provinciale Staten zijn inmiddels gestart met het voeren van gesprekken met mensen uit de directie werkkring van Van den Berg. De gesprekken zijn bedoeld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat een Commissaris van de Koning doet en aan welke eisen de nieuwe CdK moet doen.
De fractievoorzitters hebben besloten om daarbij ook te luisteren naar de wensen van inwoners van Groningen, maatschappelijke instellingen, organisaties en bedrijven.

Opvolger

Van den Berg werd op 1 september 2007 Commissaris van de Koning in Groningen. Hij volgde destijds Hans Alders op.