Baflo en de maat van de journalistiek

Iedereen praat over Baflo vandaag. Logisch, gezien de dramatische ontwikkelingen in het anders zo vredige dorp. Tegenwoordig gaat het nieuws sneller dan ooit.
Via Twitter was gisteravond al snel duidelijk dat het om een uitzonderlijke ingrijpende gebeurtenis ging. Op de redactie was het spitsuur toen. Met moeilijke keuzes, want er waren veel geruchten en weinig harde feiten. Vroeger was het makkelijk: niets melden totdat je het zeker weet. De snelheid waarmee de geruchten en harde feiten tegenwoordig via de digitale weg een groot publiek bereiken nopen tot een minder defensieve werkwijze.
Wij melden feiten, gecheckt en bevestigd. Maar omdat we in het Twittertijdperk leven is het volstrekt onmogelijk geworden dat in alle rust te doen. Het devies is nu nog meer dan vroeger: zo snel mogelijk zo veel mogelijk melden, waarbij de randen van de journalistieke ethiek wel eens in zicht komen. We proberen bij RTV Noord die ethische normen desondanks nimmer te overschrijden en denken ook dat we daar goed in slagen. Maar we hebben het wel op al onze media non-stop over Baflo, omdat we u volledig willen informeren.
De reacties van het publiek zijn sterk wisselend. Sommigen vinden dat we bij RTV Noord veel te veel melden en sensatiebelust over komen. Anderen verwijten ons dat we gisteravond veel te lang hebben gewacht met uitzenden. De laatsten hebben denk ik een beetje meer gelijk. Bij grote nieuwsfeiten, denk aan het 12-jarige meisje dat moeder werd en Baflo gisteren, zoekt het publiek ons massaal op via radio, tv en internet. Om te checken wat via Twitter en andere sociale media wordt verspreid. Het is daarom onze taak om steeds sneller en veelzijdiger te komen met de harde feiten. Want dat het publiek nieuwsgierig is, of noem het maar sensatiebelust, is niets nieuws. En de tijd dat datzelfde publiek rustig wachtte op de krant of het eerstvolgende nieuwsbulletin is ook voorbij.
Aan ons de ingewikkelde taak om het juiste tempo te bepalen, met in het achterhoofd de toch wel geruststellende gedachte dat we het nooit voor iedereen helemaal goed kunnen doen.
Mischa van den Berg
Hoofdredacteur RTV Noord.