thumbnail

Gräper: 'Er rijden veel vrachtwagens dwars door het centrum van Bedum'

dinsdag 22 november 2016, 16:38

Delen

De plannen voor een oostelijke ontsluitingsweg om Bedum gaan door. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten. Rond Bedum komt een nieuwe ontsluitingsweg als oplossing voor het toenemend vrachtverkeer, van bijvoorbeeld Friesland Campina in de bebouwde kom. De weg komt direct ten noorden van de spoorlijn Groningen-Delfzijl te liggen en sluit ten oosten van Bedum aan op de provinciale weg. Het was hoog tijd dat deze rondweg er kwam, zegt gedeputeerde Nienke Homan.

Meer over dit onderwerp:
nieuws