Wijkagent Martin Tillema van de stad-Groninger wijk Beijum vraagt de inwoners om hulp. De overlast door jongeren loopt de spuigaten uit. 'Het gaat om vernielingen, intimidatie en geweldplegingen.' Tillema hoopt dat wijkbewoners hem tippen wanneer de jongeren ergens overlast veroorzaken.

Overlast in Beijum: 'Het gaat om jongeren tussen de 12 en 15 jaar'

Views 2564
Delen