Wat is beter voor de koe: een ligboxenstal, of een grupstal. Die eerste, vindt FrieslandCampina. Onzin, zeggen boeren die nog een grupstal gebruiken...

'In hoeverre moeten we de koe vermenselijken?'

Views 1049
Delen