Waterschap Noorderzijlvest gaat dijkinspecties uitvoeren naar aanleiding van de aardbeving van 3.4 op de Schaal van Richter met epicentrum bij Zeerijp van maandagmiddag.

Waterschap Noorderzijlvest: dijkinspecties na aardbeving

Views 51
Delen