Stadse Troubadour George Welling te gast in Twij Deuntjes

In t Nederlaands mouts’ beter dien best doun. In t Engels kinst nog wel es n stoplabbe bruken as t nait lekker lopt, in t Nederlaands vaalt zuks vot op en dat is genoadeloos.
George Welling
is van zien doaglieks affeer universitair docent infermoatsiekunde aan d’Akkademie in Stad. Hai is al hail vroug in zien jonge joaren mit meziek aan loop goan. Hai kreeg toudestieds n gitaar en leerde zuk noar aigen zeggen zulf t bespeulen dervan aan. Van meet aan improviseerde hai wat teksten in nkaander, dij dou vanzulf bie lange nait volmoakt waren, mor t was wel zien aanbegun van schrieven van laidteksten. Hai was dou al veur zien laidjes op zuik noar n aigen toal. Muzikoal stond e dou al open veur allerhaande meziekstijlen. Pas loater begon e zuk te verdaipen in t waark van singer songwriters en zong, om op schaarp te blieven teksten van onder aander
Bob Dylan, Leonard Cohen en Paul Simon
. Zo as dat mit hail wait laidjeslu gaait, schreef e zien eerste teksten in t Engels. Hai is doar joaren laank as n vertolker van aigen engelstoaleg waark mit bie t pad west. n Joar of wat leden kwam der bie hom n ommekeer van t Engels noar t Nederlaands.
Bert Hadders
van de
Songclub
in Stad, n trefpunt veur laidjesschrievers. har hom nuigd om ook ais n biedroage aan te levern. Lu dij aan de Songclub mit doun mouten aaltied mit noagelnij materioal op de proppen kommen. Zeg mor: "Noa dizze vrizze komt weer n vrizze". George wuir doar slim deur aanspoord en boetendes stiekeld om hurry op aan t waark te goan mit zien schrieverij. t Aine laidje noa d’aander bröddelde uut zien pìnne. Hai sprekt ook mit laifde over zien grode veurbeelden:
Joop Visser, Cornelis Vreeswijk
en benoam over
Drs P
dij körtsleden uut tied kommen is. De leste in t riegie dij e slim bewonderd, is vanzulf ook nait zomor wat. As je joe doar aan spaigeln willen, din mout je meer din aans as n hekjeperfekje slim sekuur op moat, ritme en riem verdocht wezen. Je kinnen joe din mit recht gainain poebeltje in n tekst permitaaiern. Op stoplappen kinst hom din ook nait betrappen, alles mout tot t uterste as n
Pait in Grait
kloppen. Zo as dat nou ainmoal gaait, as t nait zo goud uutkomt, din komt de bekìnde viele derover tou. n Tekst is pas goud as e gain ìnkeld momint van irritoatsie geft. Zukswat is n goud streven en veur minder gaait George nait. De laidjes van hom binnen schiere vertelsters, over wat e zo aal mitmoakt in zien noaste omgeven. Hufst t aiglieks ook nait wied te zuiken, goie inspiroatsie ligt veur t oppakken bie joen aigen veurdeure. Veur Twij Deuntjes het e dizz’ keer n stuk of zes pronkjewailtjes van oprechte intimistische laidkunst mitnomen. Aine doarvan gaait over zien bruier,
‘Broertje’
dij deur t aidsmeleur veuls te vroug uut tied kommen is, blift hoaken en gaait joe echt onder d’hoed. Ik zol zeggen loat joe nait nuigen en loat joe krek as ik, bie t luustern op tip van stoule, mitslepen in dij wondere wereld van
George M. Welling
.
Maandag 15 juni (h)
Pé Daalemmer & Rooie Rinus - Wat mot je kaizen
Jan Henk de Groot & Noordpool Orkest - Mamme van Michel (live)
Erwin de Vries & Roberto Tan - De schok
Snikhait - Meneuvel
Marcel Hensema - geef mie nou dien angst
Paul O’brien - Berlin at 5
Swinder - Annemarie
Dervish - Hills of Greenmore
Bond Tegen Harries - Mien thoes
Christy Moore - Thoes
Wat Aans! - De Beunhoas
De Stroatklinkers - het zel weer veurjoar worden
Volker Leiss - Virgin flight

Dinsdag 16 juni

Harry Niehof & Los Bomberos - Kenailkleureg vel
Olaf Vos - Aaierbaal
Zuver Scheerwol - Trammelaant op t pladdelaand
Bernt Andersson - Ellinors wals
Reinhard Mey - Sternblauer trenchcoat
Henk Lagerweij - Voarrekreoatsie
Freddie Wadling - Drömmarna
Snikhait & Ivonne Schoenmaker - Laiverd
Lianne Abeln - Saskatchewan
Swinder & Bert Hadders - Smokken binnen vergees
Hans van der Lijke - Onder t asfalt
Kadril - Bourree la belle inconnue

Woensdag 17 juni George Welling

Pé Daalemmer & Rooie Rinus - Overspel
Harry Niehof & Bert Hadders & de Nozems - Beloofde laand
Woarom Nait - k Wait nait
George Welling (live):
De Duinen
Broertje
Voor de trein
Winter
Katja
Mijn kinderen
Bernt Andersson - Cherry pink and apple blossom

Donderdag 18 juni

Swinder - Vekaanzie
Wat Aans! & Michael Hoppentocht - Proat toch Grunnegs met mie
Harm Tabak - Dat kin
Peter Buwalda - Herinnerns aan Zoltkamp
Ewan MacColl - First time I saw you
Alex Vissering - n Dreume is n dreume
Willem Vermandere - Later
Klaas Spekken - Laand woar k bin geboren
Christy Moore - Where I come from
Krödde - Rousteg hoes
Edwin Jongedijk - Wilder as heur

Vrijdag 19 juni (h)

High Temperature - Mien laiverd
Lex Koopman - Genoadeloos
Erwin de Vries & Noordpool Orkest - De tocht van de noakende zunderling
Marlene Bakker & Noordpool Orkest - Golven
De Koning & de Dame - Saskrimrandet var aldrif havet
Allan Taylor - One last smile
Gert Sennema & Westkantstad - Kostverloren
Helmut Debus - Koole Stadt in ’n Noorden
Jan Henk de Groot - Kielsterachterweg
Pauline Scanlon - In shame love
Irene Wilkens & Sikkom Kult - Nooit allain
Krödde - bezeerd
Volker Leiss - Crystal Fountain