Nijestee stuurt verkeerde brieven

GRONINGEN - De Groningse woningbouwcorporatie Nijestee heeft 250 huurders per abuis een brief gestuurd die was bedoeld voor wanbetalers uit het verleden.
In die brief wordt gevraagd naar de ervaringen die de ex-wanbetalers hebben met het speciale programma van Nijestee om huurachterstanden in te lopen.
Nijestee heeft inmiddels excuusbrieven gestuurd.