Zorgen over verdwijnen fietspaden in binnenstad

GRONINGEN - De Groninger Fietsersbond maakt zich grote zorgen over de mogelijke verdwijning van de fietspaden langs het Kattendiep en het Zuiderdiep in de Groninger binnenstad.
In de plannen voor de twee tramlijnen door de stad Groningen wil de gemeente de fietspaden op het Zuiderdiep en het Kattendiep schrappen.
De Fietsersbond vindt dat veel te voorbarig. De bond vreest dat door de plannen de bereikbaarheid van de binnenstad met de fiets zwaar onder druk komt te staan.