Sappemeersters redden honderden padden

© Wikipedia
SAPPEMEER - Bewoners van de wijk Vosholen in Sappemeer hebben tussen half maart en half april bijna 400 padden, 50 kamsalamanders en 62 kikkers gered.Het grootste aantal dieren werd tidjens de paddentrek van de weg geplukt en op een veilige plek weer losgelaten.
Een klein aantal kwam in de uitgezette emmers terecht en werd door de vrijwilligers veilig over de weg gezet.
Padden, kikkers en salamanders trekken in het voorjaar van land naar water om daar hun eieren af te zetten. Daarbij worden veel dieren overreden. Dit jaar werden 57 kikkers, 25 salamanders en 5 kikkers slachtoffer van het verkeer.