SP dient motie in tegen benoeming Calon

DEN HAAG - De SP in de Tweede Kamer heeft de Groninger oud-gedeputeerde Marc Calon op de korrel. Aanleiding is de bijbaan van Calon bij de Dienst Regelingen in Assen.
Op deze dienst, die valt onder het ministerie van Landbouw, Economische Zaken en Innovatie, is veel kritiek. Daarbij gaat het met name om de trage uitbetaling van subsidies aan boeren. Staatssecretaris Bleker heeft daarom Calon, zijn vroegere medegedeputeerde in Groningen, aangesteld om schoon schip te maken.
De SP vindt dat er op zijn minst sprake is van schijnbare belangenverstrengeling, omdat Calon ook lid is van de Raad van Advies van de Dienst Regelingen. Daarnaast beschouwt de partij de benoeming van Calon door Bleker als vriendjespolitiek. De SP heeft aangekondigd een motie in te dienen om de benoeming van Calon terug te draaien.