Provincie verplicht Pekela om Pekelderdiep bevaarbaar te houden (update)

Een brug in Oude Pekela
Een brug in Oude Pekela © Sander Slager/RTV Noord
Het Pekelderdiep moet bevaarbaar blijven. Dat heeft de provincie Groningen aan de gemeente Pekela laten weten. Waterschap Hunze en Aa's onderschrijft die boodschap.
Een deel van de Pekelders heeft liever dat de bevaarbaarheid van het Pekelderdiep af gaat, omdat dat zou kunnen betekenen dat meer bruggen behouden blijven.

Bruggenprobleem

De gemeente Pekela zit met de handen in het haar als het aankomt op haar bruggen. De bruggen over het Pekelderdiep zijn ruim veertig jaar geleden geplaatst, maar nooit goed onderhouden. Omdat Pekela daarvoor geen geld heeft gereserveerd, heeft zij onvoldoende financiële middelen om alle bruggen te behouden. Eerder voorspelde de gemeente dat ongeveer 21 van de 34 bruggen over het Pekelderdiep in de toekomst gaan verdwijnen.
Inwoners willen dat voorkomen. Een van de opties die zij aandragen: haal de bevaarbaarheid van het Pekelderdiep af. Als je dat doet, kun je vaste bruggen of dammen in het kanaal leggen. Die zijn vele malen goedkoper in aanschaf en onderhoud dan beweegbare bruggen.
Pekela heeft de provincie Groningen en Waterschap Hunze en Aa’s gevraagd hoe zij hier tegenaan kijken.

Provincie werkt niet mee

De provincie is duidelijk en schrijft in een brief: ‘Zoals u wellicht weet hechten wij als provincie sterk aan het belang van goed gefaciliteerde waterrecreatie in onze provincie (...) Dit principe hebben wij in de omgevingsverordening van de provincie Groningen vastgelegd en houdt in dat de doorvaart op het Pekelerhoofddiep geborgd moet worden.’
De provincie vervolgt: ‘Vanuit het grote belang van de waterrecreatie in onze provincie zijn wij niet voornemens ontheffing te verlenen van deze bepalingen uit de omgevingsverordening.’

Waterschap eens met de provincie

Waterschap Hunze en Aa’s sluit zich aan bij de woorden van de provincie Groningen. ‘Vanuit onze taak vinden wij het gewenst dat de gemeente Pekela het Pekelderdiep permanent bevaarbaar houdt (...) De directe consequentie van een onbevaarbaar Pekelderdiep is dat er minder onderhoud zal plaatsvinden. Dit leidt tot minder waterdiepte met meer begroeiing. Het onderhoudsbeeld zal in dat geval niet aansluiten bij de wens van de omgeving.’
Het Waterschap verzoekt Pekela in de brief goed na te denken, voordat zij onomkeerbare besluiten neemt. ‘Uit vergelijkbare ervaringen met dergelijke beleidskeuzes blijkt dat daar nogal eens met nostalgie en spijt op terug gekeken wordt.’

Bootjes blijven

Met het standpunt van de provincie in het achterhoofd gaat Pekela gesprekken voeren met haar eigen inwoners. Omdat de gemeente merkt dat het onderwerp voor veel discussie en onvrede zorgt, wil zij het proces zo zorgvuldig mogelijk aanpakken.
De gemeente heeft daarom alle inwoners gevraagd om hun mening te geven over hoe de toekomst van de bruggen er volgens hún uit moet zien. Met die informatie gaat Pekela meerdere plannen op papier zetten.
Pekela wil nog niet op de brieven reageren.
Dit bericht is aangevuld met een reactie van het waterschap