Provincie schrapt 20 procent aan cultuursubsidies

GRONINGEN - De Provincie Groningen gaat de komende jaren 20 procent bezuinigen op subsidies voor kunst en cultuurinstellingen.
Op verzoek van het Provinciebestuur heeft de Kunstraad Groningen daarover advies uitgebracht. Provinciale Staten beslissen binnenkort over het adviesrapport van de Kunstraad.
Uit de voorstellen blijkt dat alle musea minder geld krijgen. De Kunstraad stelt voor om de subsidie voor het Nationaal Rijtuig Museum in Leek stop te zetten. Daarnaast moet er een expertisecentrum komen waar amateurverenigingen kunnen aankloppen voor steun.
In totaal hebben 75 culturele instellingen een subsidieverzoek bij de Provincie ingediend. Om daarvoor in aanmerking te komen worden strenge eisen gesteld.