Aardbevingsgedupeerden hekelen opstelling IMG bij Raad van State: 'Verbijsterend'

Een scheur in een woning in het bevingsgebied
Een scheur in een woning in het bevingsgebied © Jos Schuurman/FPS
Een voormalige inwoner van Losdorp vindt het onbegrijpelijk dat het Instituut Mijnbouwschade (IMG) de helft van een waardedalingvergoeding aan zijn ex wil uitkeren. Dat bleek dinsdag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Ook twee andere Groningers vechten hun geschil met de IMG uit voor de Raad van State.
De inmiddels naar de stad Groningen verhuisde Michael Daanje heeft zijn Losdorpse woning in 2002 gekocht en er jaren gewoond, totdat hij de woning in 2019 verkocht. Zijn huidige ex werd door het huwelijk in 2006 mede-eigenaar van de woning, totdat de woning in 2018 weer geheel eigendom van Daanje werd.

'Onverteerbaar'

Het IMG vindt dat de ex van Daanje wel degelijk recht heeft op de helft van waardedalingvergoeding van ruim 12.000 euro, omdat zij ten tijde van de vaststelling van de vergoeding door het IMG nog officieel mede-eigenaar van de woning was.
Volgens Daanje kan dat niet omdat zij al in 2011 officieel gescheiden zijn en zijn ex vanaf het peiljaar 2012 (Huizinge-aardbeving) niets meer over de woning te zeggen had: 'Ik heb al die jaren na de scheiding alle kosten van de woning voor mijn rekening genomen.'
Ik heb mijn woning noodgedwongen ver onder de marktprijs moeten verkopen
Michael Daanje - Aardbevingsgedupeerde
'Uiteindelijk heb ik de woning in 2019 verkocht omdat ik niet meer tegen de dreiging van de aardbevingen kon. Daar wilde ik ook mijn kinderen niet aan bloot stellen. Ik heb bovendien mijn woning noodgedwongen ver onder de marktprijs moeten verkopen omdat ik geen jaar de tijd had om het te verkopen', aldus Daanje.
Volgens het IMG is niet het inschrijven van de echtscheidingsakte in 2011 bepalend maar de akte van verdeling van alle goederen, geld en woning in 2018. Pas toen werd Daanje weer enig eigenaar. Daanje vindt het allemaal onverteerbaar en hoopt dat de hoogste bestuursrechter het gehele compensatiebedrag aan hem toekent.

Scheuren in de muren

Verder behandelde de Raad van State dinsdag de zaak van stad-Groninger Lucas Swarts, die pas twee jaar na de aardbeving in Huizinge van 16 augustus 2012 samen met zijn partner de nieuwe eigenaar van een woning aan de Olgerweg werd. Het IMG vindt dat zij om die reden niet in aanmerking komen voor een waardedalingcompensatie. Temeer daar er na de aankoop van de woning geen zware beving meer in het gebied is geregistreerd.
Er rollen getallen uit die niets met de werkelijkheid te maken hebben
Lucas Swarts - Aardbevingsgedupeerde
Swarts vindt het onzinnig dat het IMG voor zijn woning wat de waardedalingcompensatie betreft alleen maar naar 2012 kijkt. Bovendien vindt Swarts de door het IMG gebruikte methode Atlas om de waardedaling en imagoschade vast te stellen buitengewoon ondoorzichtig en voor de gewone burger niet te bevatten.
'Er rollen getallen uit die niets met de werkelijkheid te maken hebben. Je kunt beter gewoon aan de mensen zelf vragen hoe zij hun omgeving, de aardbevingen en eventuele schade aan hun huizen ervaren. Op basis van dergelijke daadwerkelijke metingen krijg je een veel beter beeld welke woningen minder waard zijn geworden in het Groninger gasveldgebied', aldus Swarts.
Swarts zegt niet te verwachten dat de Raad van State het IMG gaat dwingen hem alsnog een waardedalingcompensatie uit te keren.

Grondwater

Het is overigens niet de enige rechtszaak die Swarts heeft lopen. 'Ik heb ook nog een schadezaak lopen. Er zitten heel veel scheuren in mijn woning en die hier en daar ook is verzakt. Het IMG heeft daarvan 32.000 euro als aardbevingsschade vergoed, maar de rest van de schade, zo’n 17.000 euro, wil ze niet vergoeden. Die andere schade zou door het grondwater komen. Daar hebben ze nu al meerdere keren onderzoek naar laten doen.'
Ik hoop dat de parlementaire enquête de boel zal veranderen, maar ik heb er weinig vertrouwen in
Lucas Swarts - Aardbevingsgedupeerde
'Alles bij elkaar heeft dat meer gekost dan die 17.000 euro om alle scheuren te repareren. Ik hoop dat de parlementaire enquête de boel zal veranderen, maar ik heb er weinig vertrouwen in dat Den Haag nu wel ruimhartig gaat vergoeden.'

Hondsrug

Een bewoner van de Groningse stadswijk Helpman vindt ook dat het IMG zich flink wat ruimhartiger moet opstellen. Hij zei het tijdens zijn rechtszaak in Den Haag onbegrijpelijk te vinden dat hij geen waardedalingvergoeding krijgt omdat zijn woonwijk buiten het aardbevingsrisicogebied valt. 'Hoe valt dat te rijmen met de vijf vergoedingen die het IMG voor aardbevingschade aan mijn woning heeft uitgekeerd?'
'Mijn woning is extra gevoelig voor trillingen omdat het als skeletbouw boven op een vier verdiepingen tellend baksteengebouw staat. Bovendien staat mijn woning op de Hondsrug. Ik vind dat het IMG daar geen enkele rekening mee heeft gehouden.'
De hele Helpmanwijk staat op de Hondsrug en we zouden daardoor ook veel meer schade bij andere woningen moeten zien, maar dat zien we niet
Woordvoerder IMG
Een woordvoerder van het IMG zegt dat er wel degelijk goed naar de zaak is gekeken, maar dat er geen reden is om van het compensatiebeleid af te wijken. 'We hebben geen enkele aanwijzing dat zijn woning meer gevoelig is voor trillingen dan omliggende woningen en daardoor in waarde is gedaald. Bovendien staat de hele Helpmanwijk op de Hondsrug en zouden we daardoor ook veel meer schade bij andere woningen moeten zien. Maar die zien we niet.'
De Raad van State vindt het allemaal ingewikkelde zaken. De hoogste bestuursrechter kondigde aan mogelijk meer dan zes weken nodig te hebben om tot een eindoordeel te komen.