Eis gemeenteraden en Staten na enquêterapport: ‘Ereschuld Groningen koste wat kost inlossen'

Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie
Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie © RTV Noord
Het Rijk moet structureel en decennialang investeren in Groninger wijken en dorpen om onze provincie weer perspectief te geven na de jarenlange gaswinning met bijbehorende problemen.
Dat is de eis waarmee de gemeenteraden in de aardbevingsregio, Provinciale Staten van Groningen en de Groningse waterschappen komen als reactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning.

Bijeenkomst in De Molenberg

Ook staat in de verklaring dat het Rijk ‘snel duidelijkheid moet bieden’ over de versterkingsoperatie in het bevingsgebied en dat de 'juridische strijd tegen onze inwoners moet worden gestaakt’.
De verklaring wordt woensdagavond wereldkundig gemaakt door alle raads- en statenleden in theater De Molenberg in Delfzijl.

Ongekende tragedie

‘Wij voelen ons eindelijk gehoord en gezien door de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie ‘Groningers boven gas’, schrijven de volksvertegenwoordigers in een gezamenlijke verklaring. ‘De wanhoop, machteloosheid, de scheuren in de ziel, huizen en monumenten, het wantrouwen, langslepende procedures, de angst en zorgen van kinderen; een ongekende tragedie nu vastgelegd, zwart op wit.’
De politici en bestuurders in het gebied eisen dat Groningers ‘recht wordt gedaan’ en vinden dat de Tweede Kamer de conclusies van het rapport van de enquêtecommissie onverkort moet overnemen. Ook moet de opgebouwde ‘ereschuld’ worden erkend en ingelost. De Groninger volksvertegenwoordigers verwachten dat het kabinet alle aanbevelingen overneemt en in september 2023 een plan van aanpak presenteert ‘om de daad bij het woord te voegen. Koste wat het kost.’

Groningen moet weer een 'Pronkjewail' worden

In dat plan moet staan dat het leed dat Groningers in het bevingsgebied is aangedaan, ruimschoots wordt gecompenseerd. Ook moet flink geïnvesteerd worden in wijken en dorpen om Groningen weer perspectief te geven. Verder wordt geëist dat Den Haag weer naar Groningers gaat luisteren en dat er wordt samengewerkt om het gebied vooruit te kunnen helpen. De politici eindigen de verklaring met de kreet: ‘Groningen: van win(st)gewest naar Pronkjewail!’

Conclusies commissie: 'Ongekend systeemfalen'

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning kwam vrijdag 24 februari naar buiten met haar rapport, waarin werd geconcludeerd dat de belangen van onze provincie rondom de gaswinning stelselmatig zijn genegeerd. Ook was er sprake van een ‘ongekend systeemfalen’. Groningen voelde zich niet alleen een wingewest, het wás ook een wingewest, zo concludeerde de enquêtecommissie.
Commissaris van de Koning René Paas, burgemeester Koen Schuiling van Groningen en Johan Remkes (voorzitter Nationaal Programma Groningen) kwamen de maandag daarop met een Groninger eis om de versterkingsoperatie vlot te trekken en Groningen op lange termijn weer perspectief te bieden. De verklaring van de gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschappen moet deze eisen vanavond extra kracht bijzetten.