Protest tegen cultuurbezuinigingen zwelt aan

GRONINGEN- Na het Grafisch Museum uiten nu ook het Museumhuis Groningen en het Groninger Molenhuis forse kritiek op de Groninger Kunstraad.
De provincie Groningen moet de komende jaren twintig procent bezuinigen op cultuur. De Kunstraad heeft het provinciebestuur daarover geadviseerd.
Het Grafisch Museum, maar ook het Museumhuis en het Molenhuis zijn daar de dupe van. Het Grafisch Museum denkt zelfs de poorten te moeten sluiten. De instellingen zijn het helemaal niet eens met de motivering van de Kunstraad.
Cultuurgedeputeerde Piet de Vey Mestdagh heeft begrip voor de kritiek maar zegt dat het advies van de kunstraad zwaarwegend is. Provinciale Staten neemt uiteindelijk de definitieve beslissing.