Uitstel betekent geen afstel voor Werkgroep N33 Tjuchem: ‘Kijk, hier gaat de nieuwe weg komen’

Siert van der Laan (Werkgroep N33) bij de Eelwerderbrug
Siert van der Laan (Werkgroep N33) bij de Eelwerderbrug © Sander Slager/RTV Noord
Voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam staan in 2018 alle seinen op groen. Maar wanneer de aanpak van de zuidelijke ringweg stukken duurder uitvalt, zet de provincie het licht uiteindelijk toch weer op rood. Een deel van het N33-geld is nodig om het gat te vullen. ‘Maar ik ben ervan overtuigd dat dit uitstel ons uiteindelijk iets zal brengen’, klinkt het optimistisch bij de Werkgroep N33 Tjuchem.
‘Zie je die bomen daar bij elkaar? Daar komt-ie straks vandaan en dan buigt hij daar, bij de hoogspanningsmast, af richting de brug bij het Eemskanaal.’ Siert van der Laan staat op een landweggetje tussen de akkers, net buiten Tjuchem. Met zijn armen breeduit wijst hij aan waar de dubbele N33 moet komen. Zíjn N33, want Van der Laan is woordvoerder van de werkgroep die het definitieve ontwerp inbracht.
Dat plan omvat volgens hem veel meer dan het toevoegen van twee extra rijstroken. ‘Dit gaat over verkeersveiligheid, economische groei en een betere bereikbaarheid van een regio waar veel gaat gebeuren: de Eemshaven en Delfzijl.’
Een gelijkvloerse kruising van de N33, die de werkgroep graag aan wil pakken
Een gelijkvloerse kruising van de N33, die de werkgroep graag aan wil pakken © Sander Slager/RTV Noord

Loon naar werken

Maar hoe staat het nu met de verdubbeling van deze ‘levensader’ van Oost-Groningen? Het staat nog altijd pontificaal op de projectpagina N33 van Rijkswaterstaat (RWS): 'Klaar: 2025'. Een tikje ongelukkig, als je bedenkt dat het project nu twee jaar on hold staat.
Tot een dikke twee jaar geleden lijkt de verdubbeling van de N33 de wind mee te hebben. Met zijn werkgroep maakt Van der Laan de omgeving warm voor de plannen. Zelf speelt hij voor ‘gids’ tijdens een bustour langs de N33 met belangrijke bestuurders van provincie, gemeenten, RWS, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Groningen Seaports. Zo kunnen zij met eigen ogen zien waar de vernieuwde N33 komt te liggen.
Van der Laan krijgt loon naar werken. De provincie, Rijkswaterstaat en het ministerie zijn het er in 2018 over eens hoe de dubbele N33 eruit komt te zien. De keuze valt op het door Werkgroep N33 Tjuchem aangedragen tracé (kaart). De overheid die luistert naar haar bewoners, is het gevoel bij Van der Laan. Het participeren heeft gewerkt.
Je kunt wel zeggen 'dit geld is van ons', maar daarmee gooi je je eigen deur dicht
Siert van der Laan - Werkgroep N33
Maar op de achtergrond rommelt het dan al rond de financiële tegenvaller bij de zuidelijke ringweg in Stad. Op 19 januari 2021 maakt Gronings gedeputeerde Fleur Gräper bekend dat de provincie 78 miljoen euro extra kwijt is om dat gat te vullen. Geld dat onder meer uit de pot voor de N33 komt.
Siert van der Laan vertelt over de plannen met de N33:
'Het zou mooi zijn als het eerste aquaduct van Groningen hier zou liggen'
Van der Laan kan zich nog goed herinneren hoe het nieuws tot hem kwam. ‘Ik werd gebeld door de omgevingsmanager van de provincie. Die zei: ‘We kunnen niet verder, het project komt op een laag pitje te staan.’ Dat was geen verrassing, want dat nieuws zat er al aan te komen.’ Zo strandt het project in het zicht van de haven.
In plaats van boos te worden of naar de hoogste rechter te stappen, gooit de positief ingestelde Van der Laan het over een andere boeg. Hij stelt zijn mede-werkgroepleden voor de provincie te helpen. ‘Je kunt wel zeggen: ‘Dit geld is van ons en dat moet zo blijven’, maar daarmee gooi je je eigen deur dicht. Dan krijg je straks misschien iets wat je niet wilt. Daarom zei ik: we gaan de gedeputeerde helpen met haar worsteling.’
Deze bocht in de N33 bij Appingedam verdwijnt in de nieuwe plannen
Deze bocht in de N33 bij Appingedam verdwijnt in de nieuwe plannen © Sander Slager/RTV Noord
Hij voegt de daad bij het woord en krijgt naar eigen zeggen een verbaasde Gräper aan de lijn. ‘Het was niet een reactie die een bestuurder na dit soort beslissingen verwacht.’
In het gesprek met Gräper vertelt Van der Laan meteen over de kansen die hij ziet. ‘De tijd die je nu verliest, kunnen we gebruiken om het hele traject tot en met de Eemshaven aan te pakken. Een dikke dertig kilometer. Met het oude plan krijg je alleen een verdubbeling tot het Eemskanaal en zal het noordelijk deel nog jaren op zich laten wachten.
Terwijl op het noordelijk gedeelte van de N33 volgens hem ook veel ongevallen gebeuren bij alle gelijkvloerse kruisingen. Door de ontwikkeling van de Eemshaven gaat er bovendien steeds meer verkeer over de N33. ‘Denk aan de nieuwe bedrijven in Eemshaven, de boot naar Noorwegen, windparken op zee en de komende waterstofprojecten. Dat speelt allemaal mee bij de beslissing om te investeren in de infrastructuur.’

Oplossing voor drukte bij Eelwerderbrug

De werkgroep stelt een nieuw visiedocument op dat nu het hele traject tot en met de Eemshaven omvat. Inclusief een fietsroute van Assen naar Eemshaven langs de N33 en een oplossing voor de wachttijden bij de Eelwerderbrug over het Eemskanaal tussen Appingedam en Delfzijl.
‘Kijk’, wijst Van der Laan van een afstandje naar de bewuste brug, die net opengaat om een schip door te laten. ‘Als het verkeer zo weer mag rijden, krijg je ineens heel veel verkeer. Probeer in die drukte de weg maar eens op te draaien vanaf de N362 of de Holeweg.’ De ‘N33 2.0’ kan dat probleem verhelpen door de aanleg van het eerste aquaduct van Groningen.
Vraag meteen aan Rijkswaterstaat: Gaan we dit doen? En zo ja, wanneer?
Siert van der Laan - Werkgroep N33
Tot op de dag van vandaag zijn de werkgroepleden blij met hun proactieve aanpak richting de provincie. ‘We hebben nog steeds goed contact met Gräper en zullen het project ook nog evalueren als ze stopt als gedeputeerde.’
Want dat is het het volgende ijkpunt in dit project: de komende Statenverkiezingen. Gräper zwaait daarna af als gedeputeerde, dus zit Van der Laan straks aan tafel met haar opvolger. Wie dat ook zal zijn, de Tjuchster wil hem of haar een paar dingen meegeven: ‘Dat die ook weer openstaat voor gesprekken met werkgroepen. Dat is heel belangrijk, want zij voelen wat er in de verschillende hoeken van het gebied speelt.’
De nieuwe gedeputeerde hoeft van Van der Laan geen overhaaste stappen te maken. ‘Dit project is natuurlijk niet volgend jaar klaar. Neem er de tijd voor. Maar vraag wel meteen aan Rijkswaterstaat: Gaan we dit doen? En zo ja, wanneer?’

Wanneer dan wel klaar?

En wat de planning op de site van Rijkswaterstaat betreft? ‘In ons plan hebben wij 2033 gezet. Meteen een klein bruggetje naar de N33.’
Zowel vóór als na de verkiezingen blijft Van der Laan zich opwerpen als ‘gids’ voor de regio, met het visiedocument ‘N33 2.0’ onder de arm. ‘Ik ben er nog steeds positief over dat dit ons in de toekomst iets gaat brengen.
Rijkswaterstaat nog steeds positief, maar zonder geld geen weg
Rijkswaterstaat is nog altijd positief over de plannen voor verdubbeling van de N33. 'Anders waren we niet aan dit traject begonnen', zegt woordvoerder Anne van der Meer. 'Maar zolang er geen geld voor is, wordt de uitvoering lastig. De provincie heeft destijds de keuze gemaakt om dat geld voor de zuidelijke ringweg te gebruiken. Wij komen als uitvoeringsinstantie pas weer in beeld als de provincie het project weer op de kaart zet. Daar hebben we nauw contact over.'